پایان نامه:میزان عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر رشد و یادگیری در شرکت هواپیمایی هما

تعریف انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد

در ذیل به اختصار به تعریف بعضی از فاکتورهای عملکردی می‌پردازیم

 

 

۲-۴-۱-۱ مدل تعالی سازمانی (EFQM)

در سال ۱۹۸۸ میلادی چهارده شرکت معتبر اروپایی با حمایت اتحادیه اروپا به تاسیس یک سازمان غیرانتفاعی تحت عنوان‌بندی اروپایی مدیریت کیفیت  اقدام کردند. هدف از ایجاد این بنیاد، ترویج ره یافتی مدیریتی بین سازمان‌های اروپایی بود تا آنها را در ابعاد جهانی مطرح کند و راهنمای آن‌ها به سمت سرآمدی پایدار باشد. این بنیاد، طراحی مدل سرآمدی EFQM را از سال ۱۹۸۹ آغاز کرد و در سال ۱۹۹۱ به معرفی آن پرداخت. ویرایشهای جدید این مدل در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ ارائه شد که دارای تغییرات قابل ملاحظه‌ای در زیر معیارها و نکات راهنما بودند. مدل سرآمدی EFQM یک مدل غیرتجویزی است که از ۹ معیار تشکیل شده است.

این معیارها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) توانمندسازی‌ها: ۵ ممیز اول و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج، توانمند می‌کنند.

ب) نتایج : نتایجی هستند که سازمان سرآمد در حوزه‌های مختلف به آن‌ها دست پیدا می‌کند و بیان‌کننده دستاوردهای حاصل از عملکرد مناسب در حوزه توانمندسازها هستند.

با وجودی که مدل مذکور برای جایزه کیفیت اروپایی طراحی شده بود، به زودی به ابزاری برای عارضه‌یابی در شرکت‌ها تبدیل شده و به این ترتیب فرایند خودارزیابی شکل گرفت. فرایند خودارزیابی یک روش سیستماتیک جامع برای شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود است که در دوره‌های سالانه یا کوتاهتر صورت می‌پذیرد و در نتیجه سازمان می‌تواند خودش را با بهترین ها در کلاس جهانی یا ملی مورد مقایسه قرار دهد.

۲-۴-۱-۲ مدیریت بر مبنای هدف (MBO[1])

مقصود آن است که سازمان با تمامی موجودیت و توان عملیاتی خود تلاش می‌کند به آن دست یابد. اهداف پیش از هرگونه اقدامی باید به وضوح تعیین، تفهیم و اعلام شود. اهداف با هدایت کردن تلاش کارکنان به سمت یک نقطه معین جهت حرکت سازمان را مشخص می‌کنند اگر اهداف سازمان، شفاف و قابل درک باشد، می‌توان بر اساس آن استانداردهای مشخصی را برای ارزیابی عملکرد سازمان وضع کرد. برای همین، اهداف را باید کمیت‌بندی کرد.

۲-۴-۱-۳ هوشین کانری (Hoshin Kaneri)

تاریخچه پیدایش هوشین به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد. در این زمان از تلفیق دو نظریه مدیریت بر مبنای هدف و کنترل کیفیت آماری مدیریت هوشین به وجود آمد. مدیریت هوشین از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی وارد ادبیات مدیریت غرب شده است، مدیریت هوشین کانری فرآیندی است که طی آن استراتژی‌ها و اهداف بلندمدت به صورت اهداف کوتاه‌مدت (معمولاً سالانه) و برنامه‌های اجرایی تبدیل شده و به

[۱] Management by Objective

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

 

Leave a comment