پایان نامه:ارائه عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

 • شیوه گردآوری داده­ها

به منظور جمع­آوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از ابزارهای مختلفی استفاده شد که در زیر ارائه گردیده است:

اطلاعات کتابخانه­ای:

 • کتاب­ها و مقالات
 • سایت­های اطلاعاتی شبکه اینترنت

مطالعات میدانی:

 • بررسی و مطالعه از طریق مصاحبه
 • استفاده از پرسشنامه
 • بررسی اسناد سازمانی و یا شرکت­های مورد بررسی

  • قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش حاضر به سه بخش تقسیم می‎شود که در ادامه تشریح می‎گردد.

 • قلمرو موضوعی

این پژوهش در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان انجام شده است.

 • قلمرو زمانی

این پژوهش طی سال­های ۹۳ – ۱۳۹۲انجام گرفته است.

 • قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش، شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر می­باشد.

 • روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه که می­توانستند در این نظرسنجی مشارکت داشته باشند، تشکیل می­دهند. به منظور نمونه­گیری از متخصصین برای نظرسنجی از روش نمونه­گیری هدفمند از نوع قضاوتی استفاده گردید تا به طور مستقیم از آن دسته افرادی که می­توانند در ارائه اطلاعات مربوط به پژوهش کمک نمایند، استفاده گردد. قابل ذکر است که استفاده از فن تحلیل سلسله مراتبی خواهان جمع آوری نظرات کارشناسان و متخصصان با تجربه جهت جمع اوری داده هااست ازین رو نمونه گیری هدفمند و قضاوتی لازمه آن می­باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

 • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

 • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
 • سنجش میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
 • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد

Leave a comment