پایان نامه آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

دانلود پایان نامه

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تعیین حجم تقاضای های بالقوه ترافیك كانتینری بندر شهید رجایی در سال 1404 و ارزیابی آن با میزان عرضه خدمات كانتینری قابل ارائه در آن بندر می باشد.

اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از :

  • تعیین تعداد تجهیزات عملیات کانتینری  شامل گنتری كرین ها، ترانستینر ها وكشنده های مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک كانتینری در سال 1404 .
  • تعیین میزان اراضی پشتیبانی مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک كانتینری بندر شهید رجایی در سال 1404
  • تعیین تعداد اسكله های کانتینری مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک كانتینری بندر شهید رجایی در سال 1404

1-5 فرضیات تحقیق

این مطالعه برای پاسخ­گوئی به فرضیاتی طراحی شده كه در اینجا بعنوان فرضیات اصلی تحقیق شناسایی شده و هسته اصلی تحقیق نیز بمنظور پاسخ­گوئی به این فرضیه ها طراحی طراحی شده اند. فرضیه اصلی این تحقیق مستقیما به تعیین كمی حالت­های مختلف تقاضای ترافیک كانتینری بندر شهید رجایی در سال 1404 خواهد پرداخت. مهمترین فرضیاتی که در این تحقیق پرداخته خواهد شد عبارتند از:

فرضیه اصلی:

  • خدمات كانتینری قابل ارائه موجود در بندر شهید رجایی پاسخگوی حجم تقاضای ترافیك كانتینری آن بندر در سال 1404 نمی باشد.

فرضیات  فرعی:

  • تعداد تجهیزات عملیات کانتینری شامل گنتری كرین ها، ترانستینرها و كشنده های مورد نیاز بندر شهید رجایی پاسخگوی تقاضاهای بالقوه ترافیك كانتینری در سال 1404 نمی باشد .
  • میزان اراضی پشتیبانی مورد نیاز بندر شهید رجایی پاسخگوی تقاضای ترافیك كانتینری در سال 1404 نمی باشد.
  • تعداد اسكله های كانتینری مورد نیاز بندر شهید رجایی پاسخگوی تقاضای ترافیك كانتینری در سال 1404 نمی باشد.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه رشته دریانوردی گرایش : حمل و نقل دریایی: آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

  • 1