پایان نامه:راهکارهای مقابله با فرسایش و رسوبگذاری سواحل دریای خزر

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

4-4-  اجرای مدل و خروجی­های نرم­افزار

با مشاهده گل­موج­ها به این نتیجه رسیدیم که همواره چه در آب عمیق و چه در نواحی ساحلی جهات غالب امواج از سمت شمال و شمال غرب و شمال شرق می­باشد و لذا انتظار می­رود که جریان ناشی از این امواج نیز فقط از سمت غرب به شرق و بالعكس غالب باشند و به تبع آن پتانسیل انتقال رسوب نیز از غرب به شرق و یا برعكس غالب باشد. نتایج مدل جریان ناشی از موج و انتقال رسوب در ادامه ارائه گردیده­است. با انتقال موج از ناحیه آب عمیق به ناحیه ساحلی و استخراج پارامترهای تنش تشعشعی در مرزهای مدل جریان ناشی از موج و مدل انتقال رسوب، مدل هیدرودینامیک HD بر مبنای این پارامترها اجرا گردید. همانگونه که در قبل ذکر شد به دلایل تغییر مورفولوژی ساحل و موقعیت بندر امواج تغییر زاویه داده و بیشتر در راستای شمال و تقریباً عمود بر ساحل منتشر می­گردند و متمایل به سمت شرق و زوایای انتشار 20 تا 45 درجه و سمت شمال غرب با زوایای 320 تا 350 درجه می­باشند و لذا به تبع آن انتظار می­رود که جریان نیز از غرب به شرق و یا برعكس غالب باشد که خروجی سرعت و جهت جریان بیانگر این مطلب می­باشد. با توجه به اینکه ارتفاع موج کاهش یافته و بیشینه ارتفاع موج حدود 2 متر می­باشد، لذا سرعت جریان بالایی نیز ایجاد نمی­گردد و سرعت جریان تا حدود 70 سانتی­متر بر ثانیه رشد داشته ­است. در نزدیکی موقعیت بندر به دلیل پدیده تشدید در بعضی نقاط سرعت جریان تا حدود یک متر نیز ثبت شده­است که به صورت نقطه­ای و در لحظات کمی اتفاق افتاده­ است که در الگوی غالب جریان در نوار ساحلی قرار نمی­گیرد و طبق الگوی موج منطقه، سرعت جریان تا حدود نیم­متر یک روند منطقی می­باشد. در ادامه نتایج انتشار جریان ناشی از موج به موازات ساحل ارائه گردیده­است. الگوی غالب از سمت شرق به غرب و بالعكس می­باشد. لذا با وجود سازه بندری بندر امیرآباد الگوی رسوبی منطقه در طرفین بندر متفاوت خواهدبود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

  • 1