پایان نامه:بررسی تأثیر سدهای بالادست بر عملکرد سد بیستون

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

1-6  ضرورت انجام تحقیق

در این تحقیق ضمن بررسی مبانی مدیریت جامع منابع آب با توجه به ساختارهای مدیریتی و حاكمیتی آب در حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه و در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و نیز جایگاه ذینفعان، به معرفی مولفه­های اصلی كه بایستی در این نوع مدیریت مورد توجه قرار گیرد، پرداخته می­شود. با عنایت به مبانی ارائه شده و ساختارهای مدیریتی موجود، مناسبترین سطح جهت برنامه­ریزی و مدیریت جامع منابع آب، مقیاس حوضه­های آبریز معرفی گردیده است­.

رشد سریع شهرنشینی و توسعه صنایع بتدریج نرخ بهره‌برداری از منابع آب را بیش از نرخ تجدید آن گردانده و این بهره­برداریهای اضافی موجب بروز مشكلاتی گردیده است. توسعه پایدار در یک حوضه آبریز بستگی به اقدامات مدیریتی در تخصیص آب برای مصارف گوناگون دارد. امروزه در جهان ملاحظات زیست محیطی از یك طرف و هزینه­های ناشی از تولید پسابها از طرف دیگر، واحدهای تولیدی را مجبور به توجه خاص نسبت به كاهش مصرف آب كرده است. محققین معتقدند که با مدیریتی یکپارچه و جامع می­توان تا 50 درصد آب مصرفی کشاورزی، تا 90 درصد آب مصرفی در صنعت و تا 30 درصد آب مصرفی شهرها را کاهش داد بدون آنکه به اصل هدف لطمه ای وارد شود[4].

در این تحقیق با شناخت اجزاء، متغیرها و روابط آنها، به توصیه راهكارهای لازم اصلاحی جهت تعادل در تولید و مصرف آبهای سطحی از استان اقدام می­شود، تا از این طریق با مصرف بهینه مهمترین عامل طبیعی در حیات، بتوان فرصت­های رشد و توسعه آتی استان را بیمه ساخت. مدیریت جامع منابع آب به عنوان هدف مطرح نیست بلكه قسمتی از فرآیند مدیریتی است كه فراهم كننده آب برای نیازهای اولیه بشر، تولید و درآمد می باشد. لذا هدف از ارائه این تحقیق بررسی مدیریت منابع آب و ارائه پیشنهاداتی جهت مدیریت بهینۀ این منابع در سطح حوضه گاماسیاب است.

در این رساله، یک مدل جامع برای ارتباط بخشیدن بین گروه­ها و عوامل مختلف در تصمیم گیری در سطح حوضه آبریز جهت تخصیص برای کاربری های شهری، صنعتی، کشاورزی ارائه خواهد شد.