پاکسازی خاک‌های ماسه‌ای آلوده به فرآورده نفتی با استفاده از محلول شوینده

دانلود پایان نامه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده  مهندسی عمران

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته : مهندسی عمران- محیط زیست

 

 

پاکسازی خاک‌های ماسه‌ای آلوده به فرآورده نفتی با استفاده از محلول شوینده

 

استاد راهنما :

 

دکتر محمدرضا صبور

دکتر مجید احتشامی

 

استاد راهنما :

مهندس سید حسین عندلیب مقدم

 

نگارش :

بردیا طبیعت نژاد

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment