متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   تكنیك های ذخیره سازی سرما و كاربرد آن   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

 

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مكانیك – تبدیل انرژی

 

عنوان :
تكنیك های ذخیره سازی سرما و كاربرد آن در تهویه مطبوع ساختمان ها

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
به طور كلی در سیستم های ذخیره سازی انرژی سرمایشی امكان تولید و ذخیره انرژی سرمایـشی در بـازه

یک مطلب دیگر :

زمانی غیر پیك مصرف برق وجود دارد . انرژی سرمایشی ذخیره شده تـامین كننـده قـسمتی و یـا همـه ی بـار
سرمایشی ساختمان در ساعات پیك مصرف برق و اوج بار خنك كنندگی ساختمان می باشد . عـلاوه بـر آن
در ساعات شب بازدهی چیلر به دلیل كاهش دمای محیط بیشتر می شود . میـزان شـارژ و تخلیـه شـارژ مخـازن
ذخیره سازی انرژی سرمایشی به منحنی بار سرمایشی ساختمان در طول شبانه روز یا بازه زمانی هفتگی بستگی
دارد.
در این گزارش ابتدا چگونگی تاثیر ذخیره سازی انرژی سرمایشی در تغییر زمان مصرف انرژی الكتریكی
ساختمان ها بررسی شده است . در فصل دوم اصول كلی طراحی و كنترل یـك سیـستم ذخیـره سـازی انـرژی
سرمایشی با توجه به بار سرمایشی مورد نیاز ساختمان تشریح شـده ا سـت. روش هـای مختلـف ذخیـره سـازی
انرژی سرمایشی نیز در فصل سوم معرفی شده اند كه در آن ها نمونه هایی از ذخیـره سـازی انـرژی سرمایـشی

پایان نامه و مقاله

در آب، یخ و یا نمك های یوتكتیك شده توضیح داده شده اند.
مقدمه:
اصول ذخیره سازی سرما بر پایه استفاده از انرژی داخلی آب و یا یخ می باشد، بر این اساس میتـوان
با صرف انرژی آب را خنك و یا منجمد نمود و در زمان مورد نظر از توان تبریدی آن استفاده كرد . اگرچـه
بر اساس قانون سوم ترمودینامیك این رویه منجر به اتلاف انرژی می شود امـا بـا توجـه بـه تغییـر زمـان
استفاده از این انرژی به اوقات كم مصرف یا غی ر پیك می توان از مزایای بیشتری بهره مند شـد . توضـیح
ساده ی این مساله بدین گونه است كه در ساعاتی از روز كه مصرف انـرژی الكتریكـی بـرای تولیـد تـوان
سرمایشی بالاست از چیلرهاكمتر استفاده شود و به جای آن از توان سرمایشی ذخیره شده در ساعات غیر
پیك استفاده كرد، تهویه مطبوع در سالهای اخیر در دنیا باعث افزایش پیك مصرف برق در سـاعات گـرم
روز شده است و جبران این مساله نیازمند ساخت نیروگاه های بیشتر می باشد كه این رویه باعث آلودگی
بیشتر و افزایش مشكلات زیست محیطی خواهد شد، همچنین در ساعات گرم روز كارایی چیلرها كـاهش
می یابد و این خود مصرف انرژی معمول چیلرها را افزایش می دهد، اگر بتوان بطریقی توان سرمایـشی را
در ساعات غیر پیك و خنك تر (شب) تامین كرد علاوه بر كاهش پیك مصرف برق در طـول روز افـزایش
كارایی چیلر ها را نیز شاهد خواهیم بود . دراین گزارش روشهای مختلف ذخیره سازی سرما كه معمـ ول و
مورد استفاده می باشند بررسی می گردند و مزایا ومعایب هركـدام در تـامین بـار سرمایـشی سـاختمانها
مورد مطالعه قرار میگیرد. همچنین به منظور درك بهتر از نحوه ی بكارگیری سیـستمهای ذخیـره سـازی
سرما روش های گوناگون كنترلی ذخیره و استفاده توان سرمایشی معرفی می شود .
مقدمه
در بازار نابسامان انرژی امروز میزان مصرف انرژی یك مساله ی بسیار مهم می باشد. تولید انرژی
الكتریكی منوط به داشتن برنامه هایی برای كاهش پیك تقاضا و دستیابی به هزینه ی تولید بهینه می باشد.
بهره وری از انرژی با بكارگیری تكنیك های پیشرفته در نحوه ی مصرف افزایش می یابد. در نواحی گرم و
مرطوب 60 % از انرژی الكتریكی تولید شده صرف تهویه مطبوع می شود در نتیجه افزایش كارایی سیستمهای
تهویه مطبوع علاوه بر كاهش مصرف می تواند هزینه های سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاههای جدید را

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *