2-4 مرور مقالات مرتبط……………………. 11

2-5 نحوه اطلاع رسانی……………………. 15

2-6 استفاده از تلفن های همراه برای مداخلات و اقدامات سلامت………… 18

2-7 M-health…………………..

2-8 شبکه های سنسوری بدن (BSNs)…………………..

2-9 خلاصه‏ فصل……………………. 21

فصل سوم : اطلاعات بالینی برای تشخیص تشنج………………. 22

3-1 مقدمه…………………… 23

3-2 شتاﺏسنج……………………. 23

3-3 استفاده از شتاﺏسنج سه محوره…………………… 25

3-4 رسانایی پوست…………………….. 26

3-5 طراحی مدار GSR…………………….

3-6 خلاصه‏ فصل……………………. 30

فصل چهارم : طراحی و پیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری……. 31

4-1 مقدمه…………………… 32

4-2 قطعات سختﺍفزاری مورد استفاده…………………… 32

4-2-1 میکروکنترلرها………………….. 33

4-2-1-1 انواع روشها و پروتکل های ارتباطی بر روی میکروکنترلر…….. 34

پایان نامه و مقاله

4-2-2 کریستال یا نوسان ساز…………………… 36

4-2-3 رگولاتور…………………… 36

4-2-4 LCD…………………….

4-2-5 Op-Amp……………………

4-2-6 microSD Module……………………

4-2-7 مبدل آنالوگ به دیجیتال خارجی ADC0804……………………

4-2-8 تولید کننده مرجع ولتاژ REF30xx……………………

4-2-9 تقویت کننده ابزار دقیق AD620……………………

4-2-10 تولید ولتاژ متقارن با TC7660……………………

4-3 پیاده سازی سختﺍفزاری سنسور…………………… 47

4-3-1 تامین ولتاژ مدار…………………… 47

4-3-2 نحوه اتصال پایه های میکروکنترلر…………………… 48

4-3-3 نحوه اتصال پایه های ماژول RS232……………………

4-3-4 نحوه اتصال پایه های ماژول بلوتوث HC05……………………

4-3-5 اتصال ماژول HC05 و RS232……………………

4-4 شرح نرﻡﺍفزارهای مورد استفاده…………………… 53

4-4-1 Pic C Compiler…………………..

4-4-1-1 برنامه نویسی میکروکنترلر…………………… 54

4-4-2 Proteus……………………

4-4-3 Altium Designer (Protel DXP)…………………..

یک مطلب دیگر :

4-4-4 TNM Programmer…………………..

4-4-5 برنامه نویسی آندروید…………………… 62

4-4-5-1 نحوه ارتباط بیسیم سنسور تشنج با گوشی همراه……. 64

4-4-5-2 نرمال سازی دادﻩها………………….. 67

4-4-5-3 ذخیره در پایگاه داده…………………… 68

4-4-5-4 استخراج ویژگی ها………………….. 69

4-4-5-5 استفاده از مدل SVM در آندروید…………………… 74

4-4-5-6 مکان یابی فرد مصروع با کمک GPS گوشی همراه……… 75

4-4-5-7 اعلام هشدار (ارسال SMS و ایمیل)………………….. 76

4-5 خلاصه‏ فصل……………………. 79

فصل پنجم : داده کاوی……………………. 80

5-1 مقدمه…………………… 81

5-2 مقایسه حوزه زمان، تبدیل فوریه و تبدیل ویولت……… 82

5-2 پیش پردازش دادﻩها………………….. 83

5-3 استخراج ویژگی……………………. 84

5-3-1 ویژگی ها در حوزه زمان…………………… 86

5-3-2 ویژگی ها در حوزه تبدیل ویولت…………………….. 95

5-3-3 انتخاب ویژگی های برتر…………………… 103

5-4 دادﻩکاوی با نرﻡﺍفزار Weka……………………

5-4-1 مقدمه ای بر Weka……………………

5-4-2 انتخاب SVM به عنوان طبقهﺑﻧﺩﻯکننده………… 105

5-4-3 طراحی طبقهﺑﻧﺩﻯکننده در Weka……………………

5-5 خلاصه‏ فصل……………………. 107

فصل ششم : نتیجه گیری و طرح پیشنهادات………. 108

6-1 مقدمه…………………… 109

6-2 نتایج……………………. 109

6-3 پیشنهادات برای کارهای آتی……………………. 113

6-4 خلاصه فصل……………………. 115

منابع و مآخذ…………………… 117

پیوست الف: datasheet…………………..

Abstract…………………..

چکیده:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *