مقاله جهانی شدن و جهانی سازی

دانلود پایان نامه

جهانی شدن و جهانی سازی

مقدمه

به طور کلی ریشه و مبنای کلمه جهانی شدن به جهان که ترجمه لغت globe است  برمی گردد. باید دقت کرد که جهان در عبارت جهانی شدن، ترجمه world یا universe نیست، بلکه برگرفته از globe است. این اصطلاح در اصل به معنی “کره” یا سطح فراگیر یک جسم کروی است. در اصطلاح رایج انگلیسی و حتی پزشکی به “کره چشم”، globe of the eye گفته می شود که منظور کل کره چشم یا سطح بیرونی آن است (Webster, 2004) . همچنین به کره های کوچکی که ماکتی از کل کره زمین است نیز در زبان انگلیسی  globe  گفته میشود که با پیشوند the  به معنای کل کره زمین می شود. بر این اساس معنای لغوی global نیز فراگرفتن یا تاثیر گذاردن بر کل دنیا و سراسر جهان است (Oxford, 1994).

در یونان باستان globe را اندیشمندانی به کار بردند که سرتاسر جهان را به هم پیوسته می دانستند و برخی از یونانیان باستان آن را به معنای “سطح” کل جهان می دانستند(Britannica, CD, 2000)

.اما  آن چیزی که هم در معنای باستان و هم در ریشه لغوی globe مشترک است، این است که این اصطلاح برای کلیت فراگیر و به هم پیوسته جهان بشری به کار میرود. زمانی که تمامی جهان به عنوان پدیده یگانه ای شناخته میشود و می توان آن را به مثابه یک کل یا یک موجود به هم پیوسته دید. به همین دلیل globalization  به جهانی شدن ترجمه میشود. آن گونه که مارتین آلبرو توضیح میدهد، پسوند ization زمانی به کار میرود که یک فرایند و دگرگونی اساسی در حال انجام است مثل urbanization (شهری شدن)، modernization (شهری شدن) . (Albrow, 1996, p81)

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست ، بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است.

در کشاکش تاریخی طولانی بشر، وابستگی متقابل  و همکاری شعاری پرطرفدار بوده است. از فحوای کلام ادیان آسمانی و پیامبران، گرایش به همگونی و همبستگی جوامع بر می آید؛ همچنین در اندیشه های بزرگانی چون انیشتین، فروید ، شاعرانی چون فردوسی، اقبال لاهوری و سیاستمدارانی چون جواهر لعل نهرو این نکته به نوعی برجسته است.

دگرگونی های کنونی دنباله تحولات کلان تاریخ بشری است. دگرگونی انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی و بعد از آن به انقلاب اطلاعاتی کشیده شده است.

جهانی شدن به گونه های