مقاله با منبع : ورزش در دوران بارداری

دانلود پایان نامه

 

فهرست مطالب

مقدمه. 3

فواید ورزش در دوران بارداری : 4

كمك به ایجاد آمادگی بدن برای تحمل فشار زایمان: 4

کمک به كاهش درد كمر و بهبود تعادل : 4

تاثیر ورزش در دوران حاملگی.. 5

فواید ورزش در دوران حاملگی.. 6

موارد منع ورزش در دوران حاملگی.. 8

مفیدترین ورزشهای دوران بارداری.. 9

تغییر برنامه ورزشی دوران مختلف حاملگی.. 9

ورزشهایی که در دوران حاملگی توصیه نمی شود. 9

ورزشهای بعد از زایمان. 10

انجام ورزش شنا در هنگام بارداری : 11

دویدن در دوران بارداری.. 12

تمرینهای آیروبیک: 13

پیاده روی در دوران بارداری: 15

شرایط منع ورزش در دورانه بارداری.. 16

علایم خطر در ورزش دوران بارداری.. 17

تمرینهای مخصوص تقویت عضلات کف لگن.. 18

تمرینهای قدرتی با وزنه. 22

تمرینات پیشنهادی.. 23

نکاتی درمورد برنامه ورزشی سالم و کم خطر. 24

انواع ورزش در دوران بارداری.. 27

▪ برنامه ورزشی برای بالا بردن توان حرکتی: 30

ورزش های کششی.. 31

ورزش Kegel 32

ورزش Tailor. 32

ورزش یوگا 33

تعادل بدن. 33

نتیجه گیری.. 34

منابع. 37

 

 

 

 

ورزش در دوران بارداری

مقدمه

ورزش در طول دوران بارداری معجزه می‌کند. روحیه را تقویت، خواب را بهبود بخشیده و آلام و دردهای دوره بارداری را کم می‌کند. همچنین با تقویت عضلات و ایجاد استقامت، شما را برای زایمان آماده می‌کند و پس از به دنیا آمدن بچه بازگشت اندام شما به حالت اولیه را آسانتر می‌سازد.

ورزش در طول دوران بارداری معجزه می‌کند. روحیه را تقویت، خواب را بهبود بخشیده و آلام و دردهای دوره بارداری را کم می‌کند. همچنین با تقویت عضلات و ایجاد استقامت، شما را برای زایمان آماده می‌کند و پس از به دنیا آمدن بچه بازگشت اندام شما به حالت اولیه را آسانتر می‌سازد. یک ورزش ایده آل باعث می‌شود قلب شما خوب پمپاژ کند و شما را انعطاف پذیر نگه می‌دارد، وزن را کنترل می‌کند و بدون ایجاد استرس بیش از حد برای شما یا بچه،  ماهیچه های شما را آماده