مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی :دانلود پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

محیط زیست

این شاخص در تلاش است تا تعدادی از شاخص‌های زیست محیطی را مشخص کند.‌این شاخص‌ها تامین و مدیریت آب وآنچه شامل شاخص پایداری محیط زیست (ESI) است را منعکس می‌کند (انجمن اقتصاد جهانی ، 2001). ‌این شاخص نه تنها کیفیت آب و’استرس’ را پوشش می‌دهد، بلکه رتبه کشورها را به لحاظ آب و محیط زیست به طور کلی، و اطلاعات مربوط، با توجه به اهمیت چارچوب راهبردی و نظارتی در یک کشور ارائه می‌دهد.

این شاخص بر اساس متوسط پنج شاخص جزء محاسبه شده است.

عبارت اند از:

شاخص کیفیت آب بر اساس معیارهای:

  • غلظت اکسیژن محلول در آب،
  • غلظت فسفر،
  • مواد معلق،
  • هدایت الکتریکی،
  • شاخص تنش آبی بر اساس معیارهای:
  • میزان مصرف کود در هر هکتار از زمین‌های زراعی
  • استفاده از آفت کش‌ها در هر هکتار از زمین‌های کشاورزی
  • آلاینده‌های آلی صنعتی در آب تازه و در دسترس
  • درصدی از خاک کشور که تحت تنش آبی شدید است

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی