فهرست

عناوین                                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات و مفاهیم 13

 1. کلیات و مفاهیم. 14
 2. 1. کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………14

1 .1 .1. بیان مسئله تحقیق.. 14

 1. 1. 1. سؤالات تحقیق.. 14
 2. 1. 1. فرضیات تحقیق.. 15
 3. 1. 1. ضرورت و اهداف.. 15
 4. 1 .1. پیشینه تحقیق.. 15
 5. 1. 1.نتایج.. 16
 6. 1. مفاهیم. 17
 7. 2. 1. معنا شناسی حضانت.. 17
 8. 1. 2. 1. معنای لغوی حضانت.. 17
 9. 1. 2. 1. تعمیم در معنای لغوی. 18
 10. 1. 2. 1. تعریف حضانت در اصطلاح فقها 21
 11. 1 2. 1. حضانت در قانون مدنی. 23
 12. 1. 2. 1. حضانت در قران و روایات.. 23
 13. 1. 2. 1. مباشرت در حضانت.. 26
 14. 1. ماهیت شناسی حضانت… 27
 15. 3. 1. معنای حق و تفاوت آن با حکم. 27
 16. 1. 3. 1. حق و معنای اصطلاحی آن. 27
 17. 1. 3. 1. تفاوت حق و حکم. 30
 18. 1. 3. 1. حق یا تکلیف.. 30

فصل دوم: دوران، شروط و موارد سوء استفاده از حق حضانت… 33

 1. 2. دوران حضانت و اولویت پدر و مادر. 34
 2. 1. 2. جدایی پدر و مادر از فرزند. 34
 3. 1. 2. حضانت در صورت جدایی پدر و مادر 35
 4. برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 5. 1. 1. 2. نظریه اول عدم تفاوت میان پسر و دختر 35
 6. 1. 1. 2. نظریه دوم تفاوت میان پسر و دختر 37
 7. 1. 2. حضانت در صورت فوت والدین. 41
 8. 2. 1. 2. حضانت در صورت فوت یکی والدین. 41
 9. 2. 1. 2. حضانت طفل در صورت فوت هر دو 43
 10. 1. 2. پایان حضانت.. 45
 11. 2. شروط حضانت… 46
 12. 2. 2. شروط مشترک.. 46
 13. 1. 2. 2. عقل و قدرت.. 46
 14. 1. 2. 2. اسلام 49
 15. 1. 2. 2. صلاحیت اخلاقی. 51
 16. 1. 2. 2. عدم اعتیاد 52
 17. 1. 2. 2. عدم ابتلا به بیماری‌های خطرناک.. 54
 18. 2. 2. شرایط ویژه مادر 55
 19. 2. 2. 2. فارغ بودن از حقوق زوجیت.. 55
 20. 1. 2. 2. 2. موقعیت زمانی ازدواج مادر 59
 21. 1. 2. 2. 2. تجدید پذیری حق مادر 61
 22. 2. 2. 2. اقامت مادر 63
 23. 2. 2. 2. آزادگی (برده نبودن). 64
 24. 2. معیار و مبنای سوء استفاده از حق حضانت… 65
 25. 3. 2. معیار سوء استفاده از حق.. 67
 26. 3. 2. نتیجه بحث در حقوق کنونی. 68
 27. 2. 3. 2. قلمرو اجرای نظریه در حقوق کنونی. 69
 28. 3. 2. معیار سوء استفاده از حق در فقه. 70
 29. 3. 3. 2. دلایل اثبات نظریه منع سوء استفاده از حق.. 71
 30. 3. 2. در حقوق کنونی ایران. 71
 31. 2. موارد سوء استفاده از حق حضانت… 73
 32. 4. 2. بکار گیری کودک در فعالیت‌های مجرمانه. 73
 33. یک مطلب دیگر :
 34. پایان نامه حقوق درباره : رابطه نامشروع
 35. 4. 2. آزار و اذیت کودک.. 73
 36. 4. 2. منع از بازی و سرگرمی. 75
 37. 4. 2. عدم استرداد طفل.. 76
 38. 4. 2. عدم پرداخت هزینه نگهداری طفل.. 76
 39. 4. 2. ممانعت از تحصیل کودک.. 76
 40. 4. 2. ممانعت از ملاقات طفل.. 77
 41. 4. 2. عدم مواظبت از طفل.. 79

فصل سوم: مسئولیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی.. 80

 1. 3. مفهوم و مصادیق سرپرست در قانون.. 82
 2. 1. 3. مفهوم سرپرست.. 82
 3. 1. 3. تقسیم سرپرست از حیث ماهیت.. 83
 4. 2. 1. 3. سرپرست قانونی. 83
 5. 2. 1. 3. سرپرست قراردادی. 84
 6. 3. مسئولیت… 85
 7. 2. 3. اقسام مسئولیت.. 87
 8. 1. 2. 3. مفهوم و ماهیت مسئولیت قراردادی. 87
 9. 1. 1. 2. 3. شرایط تحقق مسئولیت قراردادی. 88
 10. 1. 2. 3. مفهوم مسئولیت مدنی. 88
 11. 2. 1. 2. 3. مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت جزائی. 90
 12. 2. 1. 2. 3. مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی. 91
 13. 2. 1. 2. 3. مبانی نظری مسئولیت مدنی. 91
 14. 2. 1. 2. 3. منابع مسئولیت مدنی در فقه اسلامی و کلام فقها 93
 15. 2. 1. 2. 3. شرایط تحقق مسئولیت مدنی. 95
 16. 5. 2. 1. 2. 3.. عناصر مسئولیت.. 95
 17. 5. 2. 1. 2. 3. آثار ایجاد مسئولیت مدنی. 96
 18. 1. 2. 3. مفهوم مسئولیت کیفری. 98
 19. 3. 1. 2. 3. مبانی کلی مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق عرفی. 99
 20. 3. 1. 2. 3. زیر بنای مسئولیت در نظام کیفری اسلام 99
 21. 3. 1. 2. 3. ارکان مسئولیت کیفری در قوانین وضعی. 101
 22. 3. 1. 2. 3. شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری. 101
 23. 3. ضمانت‌های اجرایی حقوقی مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حق حضانت… 102
 24. 3. 3. سلب حق حضانت.. 102
 25. 3. 3. ممنوعیت آزار و اذیت کودک.. 104
 26. 2. 3. 3. کودک آزاری جنسی. 104
 27. 3. 3. بکار‌گیری کودک در فعالیت‌های مجرمانه. 105
 28. 3. 3. الزام به استرداد طفل.. 106
 29. 3. 3. الزام به پرداخت هزینه نگهداری طفل.. 107
 30. 3. 3. محدودیت صلاحیت اعمال حق حضانت.. 108
 31. 3. 3. الزام به تحصیل کودک.. 108
 32. 3. 3. ترتیب لازم برای ملاقات طفل.. 111
 33. 3. 3. ضمانت اجرای عدم مواظبت طفل.. 112

نتایج… 113

پیشنهادات… 114

ضمایم و پیوست‌ها 115

فهرست منابع.. 119

 

 

     

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات و مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *