مدیریت پروژه:دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • دسته بندی (SMCI) :

سه فهرست راهنمادراستانداردOPM3 وجوددارد:

1- فهرست راهنمای راهکاربرتر- حدود600 راهکاربرتر.

2- فهرست راهنمای توانمندیها.

3- فهرست راهنمای برنامه ریزی بهبود.

  • گامهای OPM3 بطورخلاصه:

1- انجام ارزیابی.

2- CDاستاندارد OPM3>کاربرگ تحقیق:پاسخ بله– خیربه سوالات>گزارش تحقیق> دریافت نتایج.

3- برنامه 2 فهرست آماده می کند:

الف) راهکارهایی که درسازمان وجودآنها به اثبات رسیده است.

ب) راهکارهایی که درسازمان وجودندارند.(به ترتیب عدد شناسه نمایش داده می شوند)

  • ورود به روند بهبود:

به کارگیری راهکارها با توجه به:

1- امکان دستیابی       2- اولویت استراتژیک      3- سود     4- هزینه

پس ازتعیین بهبودموردنظرواحدهای مرتبط باآن راهکارهامانندمدیریت،منابع انسانی،آموزش،ITو…. به فعالیت می پردازندوباتخصیص بودجه وزمان بندی منظم نقشها،مسولیتها راتخصیص می دهیم وبا هربهبود برنامه ریزی شده،مانندیک پروژه برخورد می کنیم.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

  • 1