مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-5  انتخاب مدل

پس از انتخاب روش صحیح نوبت به انتخاب مدل می­گردد، جهت شبیه سازی مدیریت در سطح حوضه رودخانه همانطور که گفته شد نرم­افزار­های متعددی وجود دارند که در اینجا به مقایسه 7 مورد از آنها که شامل مدل­های WEAP، MIKE BASIN، VENSIM، WRAP، WbalMO، RIBASIM و MODSIM است، خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که برای شبیه­سازی نیز می­توان مدلی را توسعه داد، لیکن به علت وجود مدل­های شبیه­سازی تعمیم یافته در این زمینه و همچنین حجم کاری وسیع توسعه یک مدل جدید توصیه می­شود که از آن اجتناب شده و ابتدا بررسی مدل­های موجود پرداخته شود[2].

شاید بتوان گفت یکی از مهمترین ویژگی­ این مدل­ها، چگونگی تخصیص آب از منابع موجود به مصارف و تقاضاها یا به عبارت دیگر روند مدیریت آب می­باشد؛ منظور الگوریتمی است که طی آن تخصیص انجام می­گیرد. نه اینکه دیگر ویژگی­های از قبیل نحوه مدل­سازی هیدرولوژیکی، شیوه مدل­سازی کیفیت آب تحلیل سیستم­های اطلاعات جغرافیایی و امکانات جانبی و توانایی­های دیگر مدل اهمیت نداشته باشد، بلکه رسالت و وظیفه اصلی این مدل­ها عبارت است از تخصیص منابع به کاربری­ها و تقاضاهای آن و شیوۀ مورد استفاده برای شبیه­سازی این روند پیچیده. البته روش مورد استفاده برای این شبیه­سازی ممکن است خیلی ساده باشد ولی باید انعکاسی از فرآیندهای پیچیده موجود در دنیای واقع باشد. بنابراین محوریت با این جزء از مدل است و بقیه اجزاء حتی می­تواند از خارج از این مدل (یعنی مدل­ها و نرم­افزارهای دیگر) جهت حل مسائل با آن تلفیق گردند. در یک جمع­بندی می­توان گفت نرم­افزارهای یاد شده در بالا از الگوریتم بهینه­سازی برای شبیه­سازی تخصیص آب استفاده می­نماید. البته الگوریتم­های آنها در این زمینه متفاوت است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP