مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP:پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-4  مدیریت یکپارچه منابع آب

حرکت برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب در شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت و نیازهای در حال تحول مناطق مختلف کشور صرفاً با تکاء به بعد مدیریت عرضه و تکیه بر احداث تأسیسات جدید و جنبه­های سخت افزاری تکنولوژی نمی­تواند مشکلات را تخفیف داده یا از عهده آن برآید، حتی در شرایط فعلی، مدیریت توأمان عرضه و تقاضا که در ظاهر متناسب با شرایط تاریخی کشور ما در مدیریت آب می­باشد، نیز پاسخگو نخواهد بود. نگرش جامع و فراگیر به مقوله­ها و ربط منطقی آنها و توسعه فراگیر آنها به اعتقاد خبرگان و کارشناسان مدیریت آب در دنیا، تنها راه برخورد معقول با مدیریت آب در کشورهاست و این مهم با عنوان مدیریت یکپارچه منابع آب مطرح می­گردد.

که مدیریت یکپارچه منابع آب تعریف جدیدی در مدیریت منابع آب محسوب می­شود هنوز تعداد زیادی از نمونه های کاربرد این مفهوم در ابعاد بزرگ در جهان مشاهده نمی­شود. یکی از اولین نمونه­های مدیریت یکپارچه منابع آب تأسیس “اداره دره تنسی” در سال 1933 می­باشد که مربوط به کشتیرانی، کنترل سیلاب، تولید برق، کنترول فرسایش، تفریح، بهداشت عمومی و رفاه را یکپارچه سازی نمود و هدف اصلی آن نجات اقتصاد ایالات متحده از بحران اقتصادی آن زمان، از طریق احداث پروژه­های بزرگ بود. کارهای انجام شده توسط این نهاد بسیاری از عناطر تعریف مدیریت یکپارچه منابع آب را در بر می­گرفت. اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در اصول چهارگانه دوبلین (1992) ارائه شده که در این اصول بر محدود بودن منابع آب شیرین، به کار گیری اقدامات همه جانبه در مدیریت منابع آب، هماهنگ نمودن توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ منابع طبیعی، توسعه و مدیریت منابع آب با استفاده از اقدامات مشارکتی، افزایش آگاهی­های عمومی، نقش زنان در مدیریت منابع آب، ارزش اقتصادی آب و مدیریت آب به عنوان یک کالای اقتصادی تأکید شده است. مهم­ترین دیدگاه­های مطرح در زمینه مدیریت یکپارچه منابع آب را می­توان در قالب 6 دیدگاه زیر مطرح نمود[7]:

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود