مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP:دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-3-1 تعریف مسأله و انتخاب متدولوژی

با توجه به مباحث مطرح شده در این فصل و فصل­های پیشین نکاتی که باید در بررسی مسائل مدیریت منابع آب خصوصا در سطح حوضه رودخانه مورد توجه قرار گیرد، در این قسمت خلاصه شده است. تدوین دقیق مسأله یا مسائل پیش رو از مهمترین مراحل است به طوری که انجام صحیح آن 30 تا 50 درصد کار است. سپس باید روش مورد استفاده برای حل مسأله انتخاب گردد. همان طور که در طی گزارش اشاره شده، روش­های مورد استفاده برای مسائل مدیریتی آب در دو قالب کلی دسته­بندی می­شوند: شبیه­سازی و بهینه­سازی. آنچه در این فصل و فصل یک بیان شد می­تواند راهنمایی برای انتخاب روش مناسب باشد. پس از انتخاب روش نوبت به انتخاب و یا توسعه یک مدل می­رسد. مجموعه انتخاب روش و انتخاب مدل را متدولوژی می­نامند[2].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP