مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP:دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-2-3-1  انواع مدل­های بهینه­سازی

روش­های زیادی برای دسته بندی مدل­های بهینه سازی وجود دارد. مدل­های بهینه سازی از نوع معین، احتمالاتی یا ترکیبی از این دو نوع هستند. آنها همچنین می­توانند ایستا و یا پویا نسبت به زمان باشند. بسیاری از این مدل­های برنامه­ریزی منابع آب ایستا هستند ولی مشتمل بر چندین دوره زمانی می­گردند تا بتوان بوسیله آن یک تصویری آماری از تأثیرات مختلف در بعضی از دوره­های زمانی بدست آورد. مدلهای بهینه سازی ممکن است خطی یا غیر خطی باشند.

مدل­های بهینه سازی را می­توان بر اساس کاربرد آنها تقسیم­بندی نمود: تعیین اندازه مخزن و عملکرد آن، مدیریت کیفی آب، توسعه و بهره­برداری آبیاری. مدل­های بهینه سازی بر اساس الگوریتمی که برای حل آنها استفاده می­گردد، نیز قابل دسته بندی هستند. بعضی از الگوریتم­ها یافتن بهترین جواب (مطلق) را تضمین می­نمایند حال آنکه برخی دیگر بهترین جواب محلی (نسبی) را می­یابند. بعضی شامل روش­های برنامه­ریزی ریاضی جبری و عده­ای دیگر شامل روش­های جستجوی سعی و خطا معین و اتفاقی هستند. روش­های برنامه­ریزی ریاضی شامل مضرب­های لاگرانژ، برنامه ریزی خطی، برنامه­ریزی غیر خطی، برنامه­ریزی دینامیکی، برنامه­ریزی درجه دوم، برنامه­ریزی نسبتی و برنامه ریزی هندسی است. استفاده از هر یک از روش­های نامبرده به ساختار ریاضی مدل بستگی دارد. برخی از روش­های بهینه­سازی ترکیبی هستند و از چندین الگوریتم استفاده می­نمایند.

بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدل­های پشتیبان تصمیم[1] در مدیریت یکپارچه منابع آب حکایت از فقدان ارائه یک روش جامع  بهینه­سازی به معنای اشاره شده دارد. با وجود اینکه امکان کاربردهای عملی مدل­های بهینه­سازی در حیطه مسائل مدیریت منابع آب فراوان می­باشد، اما موارد استفاده واقعی در این محدود بوده و یا منجر به استفاده پایدار نگردیده است.

[1] DSS

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP