اوراق‌مشارکت………………….. 19
فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی) ……..21
2-1-2) مطالعات مالی طرح…………………… 27
3-1-2) اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح…………………… 29
4-1-2 ) هدف‌های خاص مطالعات مالی طرح…………………… 31
2-2) بخش دوم : فرایندهای اصلی مطالعات……………………. 32
1-2-2)اطلاعات ویژه و تحلیل‌های پایه ………………….. 32
2-2-2) ارزیابی منابع مالی طرح ………………….. 33
3-2-2) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری…………………..33
4-2-2 ) تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها………………….. 34
5-2-2) باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها………………….. 34
3-2 ) تأمین منابع مالی ………………….. 35
1-3-2)معرفی روش‌های مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای:(قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرح‌های عمرانی)………………….. 35
قراردادهای نوین مهندسی…………………… 35
الف- قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال (ساخت– بهره برداری– واگذاری)…………36
ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری (ساخت – تملک – بهره برداری)…………38
ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال)…………………..38
چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداری)………………….. 38
د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال)………………….. 38
ه) قرارداد ساخت و انتقال………………….. 39
و) قرارداد بیع متقابل………………….. 39
نقاط قوّت………………….. 41
نقاط ضعف…………………..42
استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صكوك)………………….. 43
اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صكوك)………………….. 43

پایان نامه و مقاله

كاركرد های ابزارهای مالی اسلامی…………………… 43
ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک………………….. 45
‌أ. مالكیت صاحبان اوراق…………………… 45
‌ب. كیفیت توزیع سود………………….. 45
‌ج. تضمین اصل سرمایه…………………… 47
تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت)……… 49
مزایای شش‌گانه صکوک……………………. 50
2-3-2) سابقه تاریخی………………….. 51
فصل سوم………………….. 53
1-3 ) مقدمه ………………….. 54
2-3) جامعه‌آماری و نمونه …………………..54
3-3) روش جمع‌آوری داده‌ها………………….. 55
4-3) متغیّرهای تحقیق………………….. 56
5-3) نحوه انجام فعا لیت در این پایان‌نامه………………….. 56
6-3)روش اجرای تحقیق………………….. 56
1-6-3: طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای که انتخاب شده‌اند……57
الف ) معرفی طرح های خاتمه یافته………………….. 57
1-    نیروگاه برق‌آبی کارون3 ………………….. 57
2-    نیروگاه برق‌آبی کرخه………………….. 58

یک مطلب دیگر :

3- نیروگاه برق‌آبی مسجدسلیمان ………………….. 58
4-    نیروگاه برق‌آبی کارون4…………………..59
ب) معرفی طرح های نیمه تمام و در حال اجراء………………….. 60
1-    نیروگاه آبی گتوند علیا :………………….. 60
2-    نیروگاه برق‌آبی سیمره :………………….. 61
3-    نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان ………………….. 62
4-    طرح سد و نیروگاه داریان…………………… 63
2-6-3- معرفی چند طرح در خارج از کشور…………………… 63
سد و نیروگاه”هووردام”در کشور آمریکا …………………..63
سد و نیروگاه نم تئون 2 در کشور لائوس……………………. 64
3-6-3- استفاده از روش‌های تأمین منابع مالی موجود در بخش‌های نیروگاه های برق‌آبی‌خارجی….. 65
فصل چهارم………………….. 67
1-4 ارائه اطلاعات و ارقام و بررسی آن‌ها………………….. 68
1-1-4 )طرح تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای نیروگاه کرخه…………………… 68
2-1-4 ) طرح تملّک دارائی سرمایه‌ای سد و نیروگاه مسجد سلیمان ………………….. 69
3-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون3 ………………….. 70
4-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون4 ………………….. 71
1- 2-4) طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه نیمه تمام ………….. 72
2-2-4) طرح سد و نیروگاه گتوند علیا………………….. 72
3-2-4) طرح سد و نیروگاه سیمره …………………..73
4-2-4) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان………………….. 74
طرح سد و نیروگاه داریان…………………..75
تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………..76
فصل پنجم………………….. 90
1- 5- خلاصه………………….. 91
2-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌ اصلی تحقیق………………….. 91
3-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌های فرعی تحقیق………………….. 91
4-5-پیشنهادهای مبتنی برفرضیه‌ها………………….. 92
5-5- محدودیت‌های پژوهش………………….. 96
منابع و مآخذ………………….. 98
چکیده:
در سال‌های گذشته روند مصرف انرژی برق به‌دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال 1390 میزان سوخت‌های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی معادل 385.5 بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل 306.1 بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل 79.4 درصد می‌باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به گازهای آلاینده زیست محیطی گردیده است. با ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی می‌شود از این امر جلوگیری کرد زیرا انرژی برق‌آبی نیازی به سوزاندن سوخت‌های فسیلی ندارد.
توسعه سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی در این راستا می‌باشد؛ اما یکی از چالش‌های مهم پیش‌رو تأمین مالی به‌هنگام جهت اتمام به‌موقع و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها می‌باشد. در این تحقیق با بررسی مدل‌های به‌کار رفته در جهان برای تأمین مالی این‌گونه طرح‌ها در پی شناسایی روش‌های بهتر تأمین مالی ممکن می‌باشد و از طرفی با محاسبه هزینه فرصت از دست‌رفته اثر دیرکرد در به‌کارگیری این‌گونه طرح‌ها را نشان می‌دهد. روش تحقیق به‌کارگرفته شده توصیفی-پیمایشی می‌باشد.از نتایج به‌دست آمده استنباط می‌شود همان‌گونه که در جهان با آزادسازی نرخ برق تمایل سرمایه‌گذاری و مشارکت تأمین کنندگان مالی افزایش یافته.
در ایران نیز با واقعی شدن نرخ برق می‌توان منابع مالی لازم را در جهت ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی هدایت کرد.
مقدمه:
یکی از نگرانی های کشورهای جهان دراین دوران، عقب افتادگی ازحرکت سریع وپر شتاب توسعه است. یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور ها توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه صنایع است، برای دستیابی به آن نیاز به تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز صنایع می‌باشد، کشورهای درحال توسعه جهان در پی افزایش تولید برق از راه احداث نیروگاه‌های جدید هستند.
کشور ایران که قرار است مسیر رشد وتوسعه را در قالب سند چشم انداز وبرنامه های توسعه بپیماید،احداث وتوسعه نیروگاه‌های جدید برای پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون انرژی برق (نرخ رشدآن در حال حاضر بین 7 تا 8 درصد درسال می‌باشد) را در دستور کار خویش قرار داده است.
اما زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کند اکنون باید باتکیه برعلم ودانش و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود. درجهان امروزتأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی از مهم‌ترین مسائل در زمینه مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این دانش می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود .

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *