دانشگاه امام صادق

 

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

 

گرایش مدیریت مالی

 

عنوان:

 

بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد نظام بانکداری بدون ربا

 

مطالعه تطبیقی سیستم بانکداری ایران و مالزی

 

استاد راهنما:

 

دکتر محمد فطانت

 

استاد مشاور:

 

دكتر محمد فدائی نژاد‍‍‍

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2
بیان مساله……………………………………………………………………………………………………2
واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………….3
اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………..3
ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………5
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….5
سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….5
فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….6
قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..6
روش اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………7
محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….7
منافع تحقیق……………………………………………………………………………………………..7
پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم:ادبیات موضوع………………………………………………………………………..10
تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری………………………………………………………11
تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی………………………………………………………..12
دوره اول: اتوماسیون پشت باجه……………………………………………………………..13
دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه…………………………………………………………….13
دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان………………………………………….14
دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمهاو مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی….15
مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی……………………………………………..17
انتقال الکترونیکی وجوه……………………………………………………………………………19
مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه………………………………………………………………..20
اهمیت و جایگاه انتقال الکترونیکی……………………………………………………………23
مزایا وویژگیهای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه………………………………………..24
نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه………………………………………………………26
انواع سیستمهای انتقال الکترونیکی وجوه……………………………………………………27
بانکداری الکترونیکی مصرف کننده(در سطح مشتری)……………………………………..28
ماشین خود پرداز…………………………………………………………………………………..28
ماشین های نقطه فروش………………………………………………………………………29
بانکداری تلفنی…………………………………………………………………………………….30
بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………..31
بانکداری خانگی/دفتری…………………………………………………………………………31
بانکداری الکترونیکی بین بانکی……………………………………………………………….32
کارتهای پلاستیکی(بانکی)در بانکداری الکترونیکی……………………………………..33
معماری سیستم های پرداخت الکترونیکی………………………………………………….35
ویژگی سیستمهای پرداخت الکترونیکی مناسب…………………………………………..35
سوئیفت……………………………………………………………………………………………..37
کارتهای بانکی(اعتباری)………………………………………………………………………..38
تعریف و مفهوم کارتهای بانکی(اعتباری)……………………………………………….38
تاریخچه کارتهای اعتباری…………………………………………………………………..39
مزایای استفاده از کارتهای اعتباری…………………………………………………………41
انواع کارتهای اعتباری…………………………………………………………………………42
انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت……………………………………………………………44
انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافیایی کاربرد…………………………………………..47
مسائل و مشکلات کارتهای اعتباری(بانکی)…………………………………………………..48
پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………..49
تعریف پول الکترونیکی………………………………………………………………………….49
اهمیت و مزایای پول الکترونیکی……………………………………………………………….50
انواع پول الکترونیکی…………………………………………………………………………..54
معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی…………………………………………………55
پرداخت الکترونیکی صورت حسابها…………………………………………………………57
بررسی وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران…………………………………………….58
تاریخچه بانکداری در ایران………………………………………………………………………58
بانکداری الکترونیکی در ایران………………………………………………………………..59
کارتهای بانکی در ایران……………………………………………………………………………60
شبکه تبادل اطلاعات بانکی(شتاب)………………………………………………………..63
مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی(مهتاب)………………………………………64.
سوئیفت…………………………………………………………………………………………..64
VSAT…………………………………………………………………………………………………..
سیستمهای یکپارچه بانکی…………………………………………………………………67
تلفن بانک………………………………………………………………………………………….67
تجارت بانکهای کشور در خصوص بانکداری الکترونیکی………………………….67

پایان نامه و مقاله

سیستم مالی مالزی…………………………………………………………………………..75
ساختار سیستم مالی در مالزی…………………………………………………………….75
سیستم بانکی در مالزی……………………………………………………………………78
بانکهای تجاری……………………………………………………………………………..78
شرکتهای مالی………………………………………………………………………………79
بانکهای سرمایه ای……………………………………………………………………….80
بانکداری اسلامی……………………………………………………………………………..80
موسسات تنزیل……………………………………………………………………………81
فاتر نمایندگی بانکهای خارجی در مالزی…………………………………………….82
بانکداری الکترونیکی در مالزی………………………………………………………..82
دستگاه خود پرداز………………………………………………………………………….83
بانکداری تلفنی…………………………………………………………………………….85
بانکداری تلفن همراه……………………………………………………………………85
بانکداری کامپیوتر شخصی…………………………………………………………86
مرکز بانکداری اتوماتیک……………………………………………………………….86
بانکداری اینترنتی در مالزی………………………………………………………..87
بانکداری مجازی…………………………………………………………………………88
مزایای بانکداری مجازی……………………………………………………………91
بررسی و تحلیل اشکالات وارده بر بانکداری مجازی…………………………..93
امنیت در بانک مجازی………………………………………………………………..95
بانکداری مجازی در مالزی………………………………………………………….96
فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………..116
مقدمه…………………………………………………………………………………117
تعریف پژوهش……………………………………………………………………….117
انواع تحقیق…………………………………………………………………………….118
ویژگیهای پژوهش علمی…………………………………………………………..119
روش تحقیق…………………………………………………………………………….121
جامعه آماری………………………………………………………………………….121

یک مطلب دیگر :

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………..121
فرضیات تحقیق………………………………………………………………………122
ابزارهای جمع آوری اطلاعات…………………………………………………….122
بررسی اسناد و مدارک(روش کتابخانه)…………………………………………….122
پرسش نامه………………………………………………………………………….123
فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………….124
مقدمه……………………………………………………………………………..125
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوالات عمومی…………………….125
روایی و پایائی پرسش نامه…………………………………………………..126
روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….127
آزمون فرضیات……………………………………………………………………..127
اولویت بندی فرضیات بااستفاده ازتحلیل واریانس……………………..132
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………..134
جمع بندی…………………………………………………………………………..135
نتیجه گیری…………………………………………………………………………136
پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………..137
پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………….138
چکیده:
در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر بکارگیری بانکداری الکترونیک بر کارایی سیستم بانکی می باشیم. با توجه به استقرار نظام بانکداری بدون ربا در ایران ، در این تحقیق تأثیرات این سیستم بر نظام بانکداری بدون ربا مورد نظر ما بوده وکشور مالزی به دلیل استقرار نظام بانکداری بدون ربا جهت مطالعه تطبیقی انتخاب گردید. بر این اساس در ابتدا به بررسی مفاهیم مرتبط با بانکداری الکترونیک و کارایی سیستم بانکی می پردازیم.در ادامه این تحقیق ، آمار و ارقام مرتبط با موضوع تحقیق را در ایران و مالزی مورد مقایسه و بررسی قرار داده و از این طریق نتایج مورد نظر استخراج می گردد.شیوه پرسشنامه در این تحقیق برای اثبات ارتباط بین یانکداری الکترونیک و کاهش هزینه سیستم بانکی که به صورت مستقیم بر کارایی آن تأثیر گذار است مورد استفاده قرار می گیرد..بر این اساس،هزینه عملیاتی و هزینه سبد تأمین سرمایه سیستم بانکی مالزی را مورد توجه و کنکاش قرار داده و با مقایسه آن با هزینه های سیستم بانکی در ایران و بیان ارتباط آن با بانکداری الکترونیک به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده ترین دستاورد به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه های اقتصادی است. یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک ، وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستم‌های جهانی مالی و پولی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت می‌توان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک ، نیازمند تحقق بانکداری الكترونیك است. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند.
2-1- بیان مسئله
سیستم های رقابتی بانکداری در جهان استفاده از بانکداری الکترونیک را به عنوان یک اصل جهت توسعه و بقاء پذیرفته و توسعه این سیستم را سال ها پیش شروع کرده و امروز در سطوح بسیار مناسبی از بانکداری الکترونیک قرار گرفته اند. دلیل استفاده گسترده از بانکداری الکترونیک در نزام بانکی جهان چیست ؟ در صورت استفاده نظام بانکی در کشور ما از این سیستم چه تأثیراتی را مشاهده خواهیم کرد ؟
در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیک بر عملکرد سیستم بانکی ابتدا به صورت کلان و سپس از سه بعد خدمات رسانی ، هزینه ها ،امنیت و شفاف سازی در سیستم بانکی می باشیم.
3-1- واژه های کلیدی
بانك : بانک ها مؤسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند.
بانكداریمدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانکداری می‌گویند.
بانكداری الكترونیك : به طور کلی می توان گفت بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.
امروزه پایانه فروش، پایانه شعب، دستگاه خودپرداز و… نماد بانكداری الكترونیك است.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *