جمعیت روستاهای دارای طرح هادی
اجرا شده
تعداد روستای منتخب روستاهای دارای طرح هادی
اجرا نشده
تعداد روستای منتخب
تعداد درصد تعداد درصد
کمتر از 250 نفر 2 8/1 1 16 40/14 1
500-250 نفر 5 50/4 1 15 50/13 1
1000-500 نفر 6 40/5 1 6 40/5 1
بیشتر از 1000 نفر 0 0 0 0 0 0
مجموع 3 3

منبع : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیاهکل ، 1393
 جدول 1-2 :جدول روستاهای دارای طرح هادی بخش مرکزی شهرستان سیاهکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *