2-8-3-2-2- بورس اوراق بهادار شنزن (Szse)……………………………
2-8-3-3- بورس اوراق بهادار تایوان (Twse)……………………………
2-8-3-4- بورس اوراق بهادار کره (Kse)……………………………
فصل سوم
3-1- مقدمه…………………………… 39
3-2- جامعه آماری……………………………. 39
3-3- روش جمع آوری داده ها…………………………… 41
3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………….. 42
3-4-1- آزمونt یا t-test…………………………….
3-4-2- آزمون Anova (آنالیز واریانس) ……………………………44
3-4-3- نمودار……………………………. 44
3-5- فرضیه ها…………………………… 44
3-5-1- فرضیه اول……………………………. 45
3-5-2- فرضیه دوم ……………………………46
فصل چهارم

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

4-1- مقدمه…………………………… 47

یک مطلب دیگر :

4-2- جمع آوری داده ها…………………………… 48
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………50
4-3-1- آزمون های پارامتریک……………………………… 50
4-3-1-1- آزمون t یا t-test…………………………….
4-3-1-1-1-آزمون فرضیه اول از طریق t-test……………………………
4-3-1-1-2- آزمون فرضیه دوم از طریق t-test……………………………
4-3-1-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق آزمون Anova…………………………….
4-3-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق نمودار……………………………. 54
فصل پنجم
5-1- مقدمه…………………………… 56
5-2- مروری مختصر بر مسئله، هدف و چگونگی کار……………………………. 56
5-3- نتایج و یافته ها ……………………………57
5-3-1– نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………. 57
5-3-2– نتیجه آزمون فرضیه دوم…………………………… 57
5-3-3- نتیجه گیری کلی……………………………. 58
5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………. 59
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی……………………………. 60
منابع لاتین  …………………………….. 61
پیوست ها
پیوست الف: فهرست شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه در این تحقیق…………. 62
پیوست ب: آزمون های آماری……………………………. 64
پیوست (ب-1) T- TEST گروه 1 و 2………………………………64

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *