مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

2-2-3 میلگرد

میلگرد های فولادی آلیاژی دارای قطر 20-40 میلیمتر هستند که از جنس منیزیم- سلسیم و کرم ساخته شده اند، این آرماتورها به صورت سراسری رزوه شده یا اینکه صاف بوده و دو سر آن رزوه شده و در هر دو مورد رزوها برای مهار آرماتور و ایجاد اتصال بین آرماتور اضافه می شود.

2-3- رفتار سازه

یک تیر بتنی I شکل با نیروی محوری  P که بر دو مرکز سطح آن وارد شود را در نظر بگیرد، درهر مقطع عضو تنش در هر نقطه برابر P/Ac  است و Ac سطح مقطع عضو می باشد، نیروی خارجی می توان توسط یک تاندن که از یک غلاف منطبق محور مرکز سطح عضو می گذرد ایجاد شود. تاندون توسط ابزار خارجی مانند یک جک هیدرولیک کشیده می شود سپس نیروی کشیدگی حذف می شود و نیروی لازم برای نگه داشتن تاندون در حالت کشش در انتهای آن از طریق صفحات مشابه به بتن منتقل می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری