مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری:دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

1-22- پیشینه تحقیق

اعضای سازه های تقویت شده با سیستم  FRP به صورت پوشش های بیرونی عبارتند از: تیرها، ستون ها، دیوارها، اتصالات، دودکش ها، طاق های گنبدی شکل وغیره پوشش های FRP همچنین به منظور مقاوم سازی سازه های بنایی، چوبی، فولادی و چدنی نیز بکار می روند. پوشش های FRP  بعنوان جایگزینی بجای روش های دیگر مانند استفاده از صفحه فولادی، غلاف های دور ستون های بتنی یا فلزی، بوجود آمده اند. روکش های پلیمری FRP به منظور بهسازی سازه های بتنی در دهه1980 در اروپا و ژاپن توسعه یافت.

در اروپا سیستم های FRP به عنوان جایگزین صفحات فولادی مورد استفاده قرار گرفت، اتصال ورق های فولادی به وجه  کششی اعضای بتنی توسط رزین های اپوکسی به منظور افزایش خمشی این اعضا به عنوان روش مطرح و با دوام مرسوم می باشد. این روش برای مقاوم سازی تعداد زیادی از پل ها و ساختمانها در جهان مورد استفاده قرار گرفته است، از آنجایی که صفحات فولادی دچار خوردگی می شوند و فرسودگی آنها باعث تخریب اتصالات فولادی با بتن می شود و از طرف دیگر نصب آنها مشکل و با ماشین آلات نسبتا سنگین انجام می گیرد، محققان به دنبال جای گزینی مواد FRP به جای فولاد شدند (نشریه شماره 524، 1389.(

از زمان پیدایش مواد مرکب و پیش تنیدگی و ساخت آن پروژه های مختلفی در داخل و خارج کشور اجرا شده اند و افراد بسیاری بر آن شده اند که از این علم در قسمت هائی از ساختمان سازی و کاربرد آن در صنعت بهره گیرند.

یکی از زمینه های تقویت استفاده از مواد مرکب است، بخصوص در تقویت بتن پیش تنیده بوسیله مواد مرکب فعالیت ها و تحقیقات چشمگیری انجام شده و در ایران با توجه به نو پا بودن این موضوع از اواسط دهه 90 فعالیت گسترده ای بر رفتار پلیمرها در مقاوم سازی تیرهای بتنی انجام شده است. اما مسئله پیش تنیدگی در سال 1936 توسط یوجین فریسینه مطرح گردید و همچنین درسال 1381 نیز تحقیقات توسط ریاحی ارایه گشت و از جمله پروژه های انجام شده  در جهان و ایران می توان به مورد زیر کرد.

پل لوزانسی فرانسه به عنوان اولین پل پیش تنیده ساخته شده د رجهان که در سال 1941 طراحی و