مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری:پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

1-14- ساختار مواد مرکب

واژه مواد مرکب برای توصیف دو یا چند ماده گوناگون که برای تشکیل یک ساختار بسیار مقاوم تر از هریک از مواد اولیه که با یکدیگر ترکیب شده اند بکار می رود. عموما مواد مرکب بر پایه خواص به سه دسته کلی فلز، سرامیک، پلیمر تقسیم می شوند، لذا سه نوع ماده مرکب  وجود دارد:

الف- مواد مرکب زمینه فلزی

ب- مواد مرکب زمینه سرامیکی

ج – مواد مرکب زمینه پلیمری

1-15- آشنایی با مواد مرکب

با توجه به اینکه امروزه الیاف تقویت کننده رزین و فراوردهای گوناگون طراحی در قالب گیری وجود دارد، مواد مرکب با استفاده از روش های مختلف تولید می شود از جمله مزایای مواد مرکب نسبت به دیگر مواد تجاری می توان به سبک تربودن و مقاومت بیشتر و ویژگی عایق الکتریکی مناسب اشاره کرد. مواد مرکب ویژگی غیر ایزوتروپیک داشته و خواص فیزیکی آنها بستگی به جهت قرارگیری الیاف موجود در ساختار این مواد دارد (نشریه 1382، 524).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری