مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری:دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

1-13- روش های ترمیم و تقویت سازه بتنی

روشهای مختلفی جهت ترمیم و تقویت سازه ها وجود دارد که برحسب نوع کار، میزان خرابی، دلایل اقتصادی و برحسب مقاومت سطح مواد، اعضای سازه ای و عملکرد کلی سازه تقسیم بندی می شود.

در سطح عملکرد مواد روشهای مختلفی هم چون جایگزینی کردن مواد با کیفیت بالاتر و دقت در اجرای سازه را بهبود می بخشد. در سطح ترمیم و بهسازی در اعضای سازه ای شامل تغییر در مقاومت، سختی جذب انرژی و شکل پذیری می باشد  و از روشهایی که برای بهبود سیستم سازه ای وجود دارد عبارت است از استفاده از ورق های پوششی، تزریق اپوکسی، استفاده از مواد پلیمری و جایگزین بتن جدید به جای بتن خرد شده می توان در اعضای سازه ای استفاده کرد. مواد ذکر شده از روش های مرسوم جهت ترمیم سازه در طول سالیان دراز بوده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری