متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات بندرعباس

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

گروه روان­شناسی

پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی تربیتی

عنوان:

بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

 

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالوهاب سماوی

استاد مشاور:

دکتر موسی جاودان

نگارش:

فاطمه جلالی

پائیز 92

تقدیر و تشکر

سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز، روشن و تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ی خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

پس از حمد و سپاس خداوند متعال، برخود لازم می­دانم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر سماوی، استاد راهنمای این پژوهش، که با پشتیبانی­های بی­دریغ و صبر و شکیبایی، مرا از راهنمائی‌های ارزنده خود در تمام مراحل کار بهره­مند نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.

از جناب آقای دکتر جاودان که زحمت مشاوره این پژوهش را متقبل شدند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

از جناب آقای دکتر برومند که از هیچ کمک و همکاری با اینجانب دریغ نفرمودند نیز کمال تشکر و قدردانی را دارم.

همچنین از خانواده و سایر دوستانی که مرا در تمام مراحل انجام این پژوهش یاری نمودند سپاسگزاری می­نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم

تقدیم به خانواده­ام که همیشه در زندگی پشتیبان و مشوقم بوده­اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                             عنوان

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه- 2

1-2- بیان مساله- 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش– 11

1-4- اهداف پژوهش– 13

1-4-1- هدف کلی پژوهش– 13

1-4-2- اهداف جزئی پژوهش– 14

1-5- سوالات پژوهش– 14

1-6- فرضیه های پژوهش– 15

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 16

1-7-1- الف: تعریف مفهومی متغیرها 16

2-7- تعریف عملیاتی متغیرها 17

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه: 20

2-2- بخش اول: