قسمت 11 دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

.

افراد سالم از نظر روانی

مشكل است كه بگوئیم كه یك شخص از لحاظ روانی تا چه حد سالم و طبیعی است. میزان آن برحسب تمدن جامعه، ‌زمان، مكان فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آن چه در زیر می آید برای پی بردن به سلامت روانی انسان می تواند راهنمای كوچكی باشد.

 • شخص سالم از زندگی بیشتر راضی است و اظهار خوشی می كند و كمتر ناراحت و دل گیر است.
 • از استقلال فردی خود آگاه است. امكانات، خواستها، امیال و هدفهای خود را می داند، كیفیت و واقعیت وجود خویش و محیطش را درك كرده، روش خود را با واقعیت هماهنگ می كند.
 • می تواند مناسبات دوستانه و صمیمانه با دیگران برقرار سازد كه هم خود از این دوستی احساس رضایت كند و هم طرف صحبتش از دوستی او برخوردار باشد.
 • در برابر پیشامدها و وقایع معمولی روز احساس رضایت كند و زندگی را زیبا و سالم می بیند و هر چند كه ممكن است در مقابل مشكلات و وقایع سخت، شخص احساس ناتوانی كند.
 • خود و دیگران را دوست دارد و از محبت كردن به آنها لذت می برد.
 • شخص سالم عهده دار زندگی خویشتن است و انتظار ندارد كه دیگران، زندگی خوب و راحت برایش تأمین كنند.
 • در موارد بخصوص و حاد، حق دارد كه خشمگین و عصبانی شود.
 • به ماهیت وجود خود پی می برد، بد و خوب خویشتن را قبول دارد و از تأثیر رفتار خود روی دیگران آگاه است.
 • دیگران را تحقیر نمی كند و برای خود مزیّت اضافی قایل نمی شود.
 • آشفتگی و ناراحتی هایش را به نحوی اظهار می كند كه قابل قبول جامعه ای كه در آن زندگی می كند باشد. تأثر و آشفتگی خود را مهار می كند كه باعث ناراحتی اطرافیانش نشود.
 • به امكان انجام یك كار معتقد است، پر توقع نیست و همیشه راهی را انتخاب می كند كه می داند در آن راه امكان عملی شدن یك منظور بیش از راههای دیگر است.
 • شخص سالم حس بذله گویی دارد كه اغلب با آگاهی و خوش خلقی همراه است. از فرصتهای عادی، برای شادی دوری نمی كند و از غصه و نگرانی استفاده نمی كند.
 • آن چه را كه هست قبول می كند و می داند كه زندگی مطلوب و دلخواه خیالی بیش نیست و همیشه یك نوع ناتمامی و نقص در همه جا می توان یافت.
 • هم در میان جمع احساس خوشی می كند و هم در تنهایی.
 • قبول دارد كه كشمكش و ناسازگاری همیشه وجود دارد و باید به هر صورتی با ناسازگاری ها و كشمكش ها مقابله كند.
 • با این كه بین دیگران است ولی همیشه شخصیت و ماهیت خود را حفظ می كند.

نظریه اسلام

اسلام علاوه بر نظریات معنوی و فلسفی و علمی در مورد انسان، الگوهای عینی شخصیت كامل و سالم را نیز مدنظر قرار می دهد و در واقع پیامبر خاتم و ائمه معصومین (ع) و فاطمه زهرا (س)، نمونه های عالی انسان كامل در اسلام و مذهب تشیع می باشند، آنها مظهر سلامت روانی و مظهر حیات روانی هستند. آنها خودآگاهانه ترین، پویاترین و متكامل ترین ارتباط را با كل هستی دارا هستند و سایر انسانها به میزان تقرب به ملاكهای آنها، از سلامت و تكامل روانی برخوردارند (احمدی، 1371؛ شهید مطهری، 1362).

به طور خلاصه ویژگیهای انسان سالم و كامل، از دیدگاه اسلام به شرح زیر می باشد:

پیوسته در حال تزكیه و تهذیب نفس باشد (سورة‌ شمس، آیة 2)، ارزشهای انسانی را در حد اعلا در خودش بپروراند (سورة بقره، آیه 124) پرهیزكار و با تقوا می باشد از هر گونه قید و بند مادی و موانع دنیوی سر راه كمال رسیدن به قرب الهی، آزاد است، هرگونه ناملایمتی را با ذكر خداوند تسلی می بخشد، صبر، شكیبایی، استقامت و شهامت دارد (سورة بقره – آیه 153)، اعمال و رفتار با نیات او هماهنگ است و نفاق و دورویی در رفتار و گفتار را یكی از مقدم ترین صفات انسانی می داند، شفقت و دلسوزی، مهربانی، تعهد و مسئولیت در مقابل هم نوعان از ویژگیهای مهم اوست، هم از عقل و هم از عشق، برای رسیدن به كمال، استفاده می نماید، خودخواهی، خودپرستی و پیروی از هوای نفس ندارد، خودش را فریب نمی دهد، فریب و وسوسة درون خود را نمی خورد، نسبت به خودش آگاهی و هشیاری دارد و كنترل نفس خود را بر عهده دارد، اجتماعی، مسئول و متعهد است، ایثارگر است و حتی در آن چه كه كمال احتیاج را به آن دارد، دیگران را بر خودش مقدم می دارد (سورة حشر – آیه 9)، خودشناسی دارد و خودشناسی او مبنای شناخت خداوند است، رفتار و موضع گیریهای او، قابل پیش بینی است، چون اعمال و رفتار او بر مبنای اعتقادات او صورت می گیرد و به همین علت دچار رفتارهای تكانشی، غیرقابل پیش بینی و خارج از آداب معاشرت و اصول اخلاقی نمی شود، «عشق» از ویژگی های مهم اوست و عشق او به جایی می رسد كه در حضرت حق محو می شود و به منبع فیض و حقیقت می پیوندد. هرگاه از مسیر حق منحرف شود بلافاصله توبه و بازگشت نموده و به خداوند اتكا می نماید، هشیار و خودآگاه می باشد و بطرف هشیاری و خودآگاهی كامل در حركت است، با جهان درون و جهان برون خود، ارتباطی مبتنی بر واقعیت و پذیرش دارد، همواره با یاد خدا زندگی می كند و متكی به خداوند است و در همه حال خدا را ناظر بر اعمال خود می داند، عدالت جو، عدالت گر و عدالت دوست است، خوش رو، خوش برخورد، منظم و پرتلاش، امانت دار و سخاوت مند و … است. قرآن مجید در سورة مؤمنون و حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه و شهید مطهری در كتابهای «انسان كامل» و «هدف زندگی» ویژگیهای مؤمنین یا انسانهای سالم و كامل را به تفصیل بیان فرموده اند كه به منظور جلوگیری از اطاله كلام از ذكر كامل آنها خودداری می شود و علاقه مندان می توانند به این منابع مراجعه فرمایند.

اهمیت سلامت روان

مفهوم سلامت روان در واقع جنبه ای از مفهوم كلی سلامتی است. سازمان بهداشت جهانی، علامت روانی را چنین تعریف می كند. «حالت سلامتی كامل فیزیكی، روانی و اجتماعی، نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی». برخی چنین تصور كرده اند كه نقطه مقابل سلامت روانی، بیماری روانی است، در حالی كه چنین نیست و مفهوم سلامت روانی بسیار گسترده تر از این است (خدارحیمی، 1374). سلامت روان قدرت آرام زیستن و با خود و دیگران در آرامش بودن است. فرد سالم احساس می كند «راحت» است و می تواند با خودش و دیگران زندگی كند. او محدودیتها و استعدادهای خود را می شناسد، كمبودهای خود را می پذیرد و برای بهبود رفتار خویش، گام بر می دارد، وی از درون و احساسات خویش آگاه است و بر آنها تسلط دارد و معیارهای جامعه ای را كه در آن زندگی می كند، زیر پا نمی گذارد. سلامت روان، قدرت تصمیم گیری در بحرانها و مقابله با مشكلات زندگی و فشارها است. زیرا چنین شخصی می داند كه در طول زندگی با فراز و نشیبهای بسیاری ممكن است مواجه شود، بنابراین برای دست یابی به سعادت كه یك امر نسبی است باید تلاش كند. شخص سالم از كار و زندگی خود احساس رضایت می كند و از وقت آزاد خویش استفاده مفید می نماید. شخصی كه از نظر درونی نقصی ندارد، با دیگران از در تفاهم وارد می شود و برای احساسات و عواطف مردم، اهمیت قائل شده و آنها را محترم می شمارد. چنین فردی تفاوتهای افراد را می پذیرد و به آنها خرده نمی گیرد و در میان هر گروهی كه قرار می گیرد با حفظ فردیت خویش، قادر است جزئی از آن گروه شود. چنین فردی می تواند دوست بدارد و محبت بپذیرد، به دیگران اعتماد كند و مورد احترام و اعتماد دیگران قرار گیرد. شخص سالم اهداف «واقع گرایانه» برای خود در نظر می گیرد و برای دست یابی به آنها اقدام می كند. او سعی می كند حقایق را قبول كرده و خود را با آنها وفق دهد و با اجتماع سازش می كند. شالودة سلامت روانی در زمان كودكی پی ریزی می شود و هیچ گاه از تكامل باز نمی ایستد. خانواده ای از سلامت روانی برخوردار است كه همة افراد آن ارتباط خوبی با هم داشته باشند و تنشها و درگیری هایشان با هم كم باشد، در غیر این صورت خانواده از نظر سلامت روان بیمارگونه است. با توجه به پی ریزی اساس سلامت روان در دوران كودكی می بینیم كه بتدریج كه سن فرد بالا می رود در اثر همین روند تكاملی است كه رفتارهای كودكانه نیز كنار گذاشته می شوند و به جای آنها، رفتارهای منطقی و مناسب سن از فرد سر می زند. عواملی وجود دارند كه بر هم زنندة سلامت روانی انسانها می باشند این عوامل در سه دسته جای می گیرند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

Leave a comment