قسمت 10تحقیق درباره وکیل و وکالت از نظر حقوقی

دانلود پایان نامه

وظایف وکیل

  1. یکی ازوظایفی که یک شخص به عنوان وکیل دارد این است که در حفظ اسرار موکل خود کوشا بوده و آن را در اختیار شخص ثالث قرار ندهد. این وظیفه دررویه های قضایی کشور هایی که دارای حقوق کامن لا میباشند ذکرگرد یده و به عنوان اصل وقاعده حرفه وکالت تثبیت گردیده است .(1)
  2. وکیل مدافع مشغول به وکالت نمیتواند شغل دیگری داشته باشد یا تجارت

    برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

کند. البته این اصل استثنائاتی را نیز شامل میشود من جمله اینکه وکیل می تواند

نماینده مجلس شود یا اینکه به امر روزنامه نگاری یا سخنرانی بپردازد ویا استاد

دانشگاه باشد.(2)

 

3.وکلا حق دارند عنوان خود را در دفاتر راهنما در مقابل شماره تلفن دفترشان ذکر کنند اما در برابر شماره تلفن منزلشان نباید عنوان وکیل دادگستری آورده شود. همچنین وقتی مقاله ای می نویسند یا مصاحبه ای می کنند باید یا اسمشان ذکر شود یا عنوانشان و ذکر هر دو مورد ممنوع است .(3)

 

  1. وکیل در مورد موضوعی که در آن دخالت داشته نباید مصاحبه مطبوعاتی انجام دهد . همچنین وکیل نمیتواند برای بالا بردن اعتبار خود در روزنامه ها و مجلات عکس خود را در حالت دفاع یا با لباس مخصوص وکالت چاپ کند.(4)

 

5.وکیل بایدمورد وکالت را به نحو احسن انجام دهد وجزء کاری که به او واگذار گردیده عملی را انجام ندهد. برای انجام این عمل نباید هیچ گونه کوتاهی بکند وتمام تلاش خود را جهت تحقق خواسته موکل انجام دهد. (5)

 

6.وکیل باید صورتحسابی از کارهایش تهیه و به موکل ارائه نماید. در صورت امتناع از این کار موکل می تواند بر علیه وکیل اقامه دعوی نماید . دعوی مطروحه از سوی موکل Action mandati directaنامیده میشود. (1)

 

  1. وکلا در این کشور ها بدون توجه به نتایج نا مطلوبی که عمل آنها ممکن است برای خود شخص یا هر شخص دیگری داشته باشد به دفاع می پردازند واز هیچ مسئله ای نگران نمیباشند ودر این مورد کاملا” مستقل عمل می نمایند.

 

8 . در دفاع از موکل نباید موضوع زیاد بودن یا کم بودن حق الوکاله را در نظر بگیرند وباید برای احقاق حق تمامی موکلین تلاش و سعی خود رابنمایند .

 

  1. وکلا باید نزاکت و احترام را در محاکمات و در جلسات دادگاه رعایت کنند ولی به هیچ عنوان نباید کاری انجام دهند که دادگاه مرتکب خطا یا اشتباه شود. همچنین به هیچ عنوان نباید دادگاه را اغفال نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آئین رفتارحرفه ای دردادگاه کیفری بین المللی

 

در این دادگاه مقرراتی طی چند ماده برای وکلا وضع گردیده است که بطور خلاصه آنها را بیان میکنیم :

درماده یک این مقررات کلمات موکل ,وکیل ,دادگاه ,دستور العمل   بیان گردیده است . اینک به شرح هر یک از آنها میپردازیم .

الف – موکل

((موکل به متهم ,مظنون ,بازداشتی ,شاهد ,شاکی خصوصی یا سایر اشخاصی که برای آنها وکیل تعیین میگردد تا در دادگاه دفاع نماید اطلاق میشود .)) (1)

 

ب- وکیل

((وکیل به هر شخصی اطلاق میگردد که در زمینه حقوق بین المللی یا کیفری و شیوه دادرسی صلاحیت داشته باشد ووکالتنامه خود را در دفتر دادگاه ثبت کرده باشد و برای وکالت از سوی موکل منصوب گردیده باشد .)) (2)

 

ج – دادگاه

دادگاه عبارت است از دادگاه کیفری که از سال 1998 و بوسیله سازمان ملل و کنفرانس مربوط به ایجاد دادگاه کیفری بین المللی ایجاد گردیده است . (3)

 

د- دستور العمل

منظور ازدستورالعمل ,دستورالعمل در خصوص نصب وکیل مدافع است .

 

علاوه بر مفاهیم فوق مقرراتی نیز بصورت زیر وضع گردیده است .

1.وکیل باید راز دار بوده و کلیه اطلاعاتی را که درمورد   موکل خود بدست آورده حتی پس از پایان امر وکالت نزد خود نگه دارد

2.د وکیل اطلاعاتی را که بصورت محرمانه به وی سپرده شده است نباید نزد هیچ شخصی افشاء نماید . همین طور این گونه اطلاعات را نباید به زیان موکل خود یا به سود موکل دیگری یا به سود شخص خود باز گو نماید .

 

  1. وکیل باید موکل را از وضعیت پرونده مطلع سازد ومسئولیت شخصی اجرای دستورات موکل را بر عهده بگیرد و برای حمایت از موکل با جدیت دفاع نماید ووظایف محوله را به بهترین نحو انجام دهد مگراینکه وکالت وی فسخ شود .(1)   4. وکیل نباید به عنوان گواه حضور پیدا کند و نیز نباید دادگاه را فریب داده یا           آگاهانه جهت گمراهی دادگاه اقدام نماید وازارتباط با موکل دیگری خودداری نماید مگر با کسب اجازه از وکیل طرف مقابل (2)

5.وکیل باید از همکاران ,کارمندان و هر شخص دیگری که توسط وکیل در جریان انجام وظایف حرفه ای برای موکل تعیین شده باشد بخواهد که همان تعهد   راز داری که قبلا” ذکر گردیده رعایت کند . (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

1) مجله کانون وکلا ,شماره 178 و179 ,ص 248

2)   //     //     //     //       //     //       //   //

3)   //     //     //     //       //     //       ص 252

مقررات مربوط به قبول پرونده

در انگلستان وکیل مدافع باید دفاع از هر پرونده ای را در دادگاههایی که در آنها بکار اشتغال دارد بپذیرد. باید خاطر نشان ساخت که موضوع آزادی انتخاب وکیل در مورد قبول وکیل یا عدم قبول پرونده درانگلستان با توجه به مطلب فوق محدود می باشد. این قائده در سال 1792 وضع گردیده است. سیستم قضایی این کشور به دو دلیل زیر اصل اختیاری بودن قبول دعاوی را رد کرده است:

اول اینکه مراعات این اصل می تواند برای وکلا بهانه ای برای فرار از انجام وظیفه و دفاع در دعاوی باشد.

دوم اینکه در نتیجه مراعات این اصل این وضع پیش می آید که شورا از وظیفه وکالتی خود دست برداشته و به تکالیف قضایی دادگاهها دست درازی کند.

این قائده استثنائا تی به شرح زیر دارا می باشد :

1- زمانی که وکیل در دستگاه قضایی دارای شغل باشد.

2- زمانی که وکیل احساس می کند که شخصا” با قبول پرونده در تنگنا قرار می گیرد و این در دو مورد است و آن زمانی است که از محل دیگری اطلاع از پرونده دارد و این اطلاع به سبب این موضوع است که قبلا” وکیل را به عنوان معتمد دانسته اند و اظهاراتی نزد او نموده اند و دیگر اینکه قرابت و دوستی با یکی از طرفین دعوی داشته باشد.

شهرت حرفه

در کانون وکلا مسائلی مطرح می شود که مهم تر از همه مسئله شهرت حرفه ای است همان طور که کسب و نگهداری یک شهرت شخصی خوب مستلزم دقت و رفتار مناسب است یک شهرت خوب حرفه ای نیز برای کانون و برای عموم وکلا مستلزم انتظاراتی است یا به عبارتی دیگر شهرت کانون وکلا یک امری است ترکیب شده از شهرت حرفه فرد فرد وکلای تمام مملکت ولی به معنی دیگر یک چیز کا ملا” متفاوت است زیرا ممکن است یک شخص به عنوان وکیل عالی ترین شهرت ها را بدست بیاورد. در عین حال ممکن است شهرت دسته جمعی وکلا مزبور در درجه پایین تری قرار گرفته باشد.(1)

و مقررات این سازمان را به تصویب برسانند و هدف آن تحکیم مبانی قضایی و صلح بین المللی در سایه قانون و عدالت در تمام جهان بوده است.(1)

این کنگره در 18 اکتبر با شرکت نمایندگان کانون وکلا 22 کشور تشکیل گردید و اساس نامه این مجمع که طرح آن تهیه شده بود مطرح گردید. انجمن دوم در 17 فوریه 1947 در نیویورک تشکیل گردید تا نظریات قطعی اعضاء نسبت به طرح اساس نامه کنگره بین المللی کانون وکلا دادگستری جهان برسد حق عضویت هر کشور یکصد دلار بوده است البته هر وکیل دادگستری شخصا” با ارسال سالی 5 دلار می تواند عضو این انجمن شود. در ابتدای امر وکلا 35 نفر خواهان عضویت در این مجمع بودند بعد از آن محل آن به لاحه پایتخت هلند تغییر نمود که در ماه اوت جلساتی در آنجا تشکیل گردیده و نمایندگان برزیل , لیبریه , شام , فرانسه ,اتریشی , عراق , هلند و امریکا جزء هیئت رئیسه جلسات بودند و مذاکرات به زبان فرانسه و انگلیسی و اسپانیولی

Leave a comment