قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

تکه هایی از متن :

3-3: شبیه سازی کامپیوتری

شبیه سازی کامپیوتری رفتار اساساً نیازمند ایجاد مدل ریاضی سیستم می باشد. بدین منظور می توان از مدل ها و روش های مختلفی بهره جست. نرم افزارهای مختلفی نیز دارای قابلیت مدلسازی اجزای سیستم پیشنهادی می باشند.

در نتیجه افزایش توجه و عملی روی SMA ها ، مدل های ساختاری بسیاری پیشنهاد شده اند. برخی از این مدل ها در سطح میکروسکوپی عمل می کنند و برخی دیگر در سطح ماکروسکوپی .

برای مدلسازی رفتارهای غیر خطی پیچیده مانند رفتارفوق ارتجاعی و یا اثر حافظه دمائی آلیاژهای حافظه شکل نمی توان از تئوری کلاسیک خمیری[1] استفاده نمود ، از اینرو معمولاً از ابزاری مانند تئوری تعمیم یافته خمیری[2] استفاده می گردد که در مدلسازی رفتار غیرخطی انعطاف پذیرتر بوده و کاربرد عددی آنها نیز نسبتاً ساده تر است.

مدل های ریزساختار (میکروسکوپی) که مدل های ریاضی پارامتریک[3] هستند، از آنجائیکه سعی در مطالعه جزئیات بیشتری از رفتار آلیاژهای حافظه شکل دارند بسیار پیچیده بوده و عملاً در تحقیقات کاربردی مهندسی نقش موثری نخواهند داشت.

حال آنکه بسیاری از مدل های ماکروسکوپی قادر به مطالعه مشخصات لازم رفتار مکانیکی آلیاژهای حافظه شکل بوده و بسیار ساده تر می باشند. این مدل ها روابط ساختاری ساده شده ای هستند که رفتار یک بعدی SMA ها را مدل نموده و معمولاً از تعمیم مدل چرخه ای[4]Bouc- Wen بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و مشخصات مصالح بدست می آیند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی