قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

تکه هایی از متن :

2-5-3: تقویت و بهسازی سازه های بتنی(دیوار برشی) با استفاده از آلیاژهوشمند

در هنگام بروز زلزله ، سازه های سنگین خصوصا سازه های بتنی به دلیل داشتن جرم زیاد تحت تاثیر نیروی قابل توجهی قرار می گیرند، در نتیجه توجه به راه هائی که بتوان به کمک آنها انرژی تحمیل شده به سازه را در هنگام زلزله بدون از بین بردن پایداری سازه تلف کرد حائز اهمیت می  باشد.

بسیاری از ساختمان های چند طبقه دارای دیوارهای برشی  در اطراف حفره های آسانسور یا راه پله هستند که این دیوارهای برشی سختی جانبی قابل توجهی را برای ساختمان در برابر بارگذاری های جانبی مثل زلزله و باد تامین مینماید. معمولاً در داخل این دیوارها بازشوهائی وجود دارند که این بازشوها باعث تشکیل تیرهای عمیق در سازه دیوار می شوند. در واقع این تیرهای عمیق بخش های جداشده در دیوار را به هم پیوند می دهند ، از این رو به آنها تیرهای پیوند هم می گویند. تیرهای پیوند می توانند باعث ایجاد رفتار قابی در سازه باشند ، به همین دلیل در طول زلزله باید توانائی ورود به فاز رفتار غیرخطی و پس از تسلیم را داشته باشند. بنابراین و با توجه به نسبت دهانه به ارتفاع کم ، احتیاج به فولادگذاری پیچیده متراکم دارند تا بتوان رفتار شکل پذیر از آنها انتظار داشت، و از طرفی بدلیل احتیاج به فولاد گذاری قطری (خاموتها) و سایر ملاحظات اجرائی ، فرایند ساخت آنها نیز دشوار است.بنابراین امکان فراهم آوردن سختی و شکل پذیری مناسب و کافی ، همزمان با ارضای نیازمندی های سرویس دهی و بازگشت به شکل اولیه سازه و کمینه شدن کرنش های پسماند نهائی ، در سازه های دیوار برشی بتنی امری دشوار به نظر می رسد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی