• مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، سال ۲۲ ، شماره پیاپی ۴۲ ، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰-مکان یابی دهکده های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل SWOT ( نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر)
 • فیروزه کاوه ، حسن، ۱۳۷۸، معرفی پارک طبیعت پردیسان-نماد پیوند انسان و طبیعت ، سازمان حفاظت محیط زیست.
 • amazonecopark.com
 • amazon-tours.travel/jungle-lodges/amazon_ecopark.htm(Access date:january 2011   )
 • Environmental protection Department ,2008,legislative council panel on
 • Environmental Affairs Development of Ecoparck
 • ecopark.com
 • Gallion Housing Association , 2004 , Ecopark financial Analysis Report
 • gilannews.ir
 • ladatco.com/rfd-ecopark.htm(   Access date:january 2011   )
 • Manjil News.irl
 • پایان نامه و مقاله

 • Hej duk , 2005 , Design for fun: play grounds
 • یک مطلب دیگر :
 • qsi.net/ecopark
 • viverde.combr/amazon_ecopark_i.htm( Access date:january 2011 )
 • wikipedia.org

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
استفاده از نگرش نوین حفاظت جامع محیطی و طراحی اکوپارک طبیعی در منطقه
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):
هدف اصلی( کلی ) طرح =
طراحی اکوپارک ( مطالعه موردی: دریاچه سد سفید رود منجیل)
اهداف ویژه=
– ارائه اطلاعات و آموزش تكنیكی و محیطی برای عمومی به صورت توصیه به مشتریان و در همان زمان افزایش آگاهی محیط آنها
– حفاظت از ارزشهای اکولوژیکی منظر
– طراحی منظر با توجه به اصول حفاظت جامع محیطی
-توسعه ساختارهای سبز

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *