فهرست مطالب(2)                                 صفحه   صفحه     فهرست مطالب (1)
         
         
27 2-4-2- پیام سازه   1 فصل اول:بیان موضوع
28 2-5- انواع سازه   2 1-1-مقدمه
28 2-5-1-سازه مشبک فضایی   3 1-2-طرح مساله
30 2-5-1-1-توسعه اولیه شبکه های فضایی   3 1-2-1-هنر،سرچشمه فرهنگ
34 2-5-1-2-مزایای استفاده از شبکه های فضایی   3 1-2-2-ارتباط هنر و فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی
38 2-5-1-3-معایب و محدودیتهای  شبکه های فضایی   4 1-2-3- معماری به عنوان بستر فرهنگ
40 2-5-2- سازه های کابلی   5 1-2-4- معماری و مهندسی نوین
40 2-5-2-1-خرپای فضایی کابلی   5 1-3-اهداف تحقیق
42 2-5-2-2-انواع سیسنم های خرپای فضایی کابلی   6 1-4-ضرورت تحقیق
44 2-5-2-3-ویژگی ها و امکانات خرپای فضایی کاابلی   6 1-5-روش تحقیق و گرد آوری
46 2-5-2-4-محدودیت و امکانات خرپای فضایی کابلی   6 1-6-محدودیت ها و امکانات تحقیق
46 2-5-2-5-مزایا و معایب خرپای فضایی کابلی      
47 2-5-3- سازه های حبابی   8 فصل دوم : مبانی نظری
48 2-5-3-1-سازه حبابی پر شده از هوا   9 2-1- فرهنگ
48 2-5-3-2-فرم فعال/سطح فعال   9 2-1-1- مفهوم شناسی فرهنگ و ویژگی های آن
50 2-5-3-3-نتایج حاصل از محاسبات سازه ای   10 2-1-2-ویژگی های فرهنگی
51 2-5-3-4-آنالیز سازه با فرم فعال   11 2-1-3-نمای شماتیک  فرهنگ
52 2-5-3-5-تغییر شکل عناصر هوایی   12 2-1-4-شاکله بندی معنا شناختی فرهنگ
53 2-5-4-سازه های پارچه ای کششی   13 2-1-5-مجموعه فرهنگی
54 2-5-4-1-افسون عوام و بهت معماران   14 2-2-سازه های نو و معماری
57 2-5-4-2-تفاوت اولویت ها در درک سازه پارچه ای کششی   16 2-2-1-میراث مهندسین و معماران
58 2-5-4-3-عناصر فرم و طرح   16 2-2-2 توسعه تاریخی
60 2-5-4-4- شاخص های کارایی غیر سازه ای   18 2-2-3- توجه به معماری در عصر حاضر
67 2-5-5-سازه پیش تنیده   19 2-2-4-معمار و مهندس
69 2-5-5-1-مفهوم پیش تنیدگی   20 2-2-5- هدف سازه
70 2-5-5-2-اصول پیش تنیدگی   21 2-2-6-تاثیر بر سازه و متعاقب آن فرم در معماری امروز
70 2-5-5-3-مزایای استفاده از پیش تنیدگی در ساره ها   22 2-3-جدایی سازه و معماری
73 2-5-5-4- روشهای اعمال پیش تنیدگی   25 2-4- زیباگرایی سازه ای
76 2-5-6-سازه های پیش ساخته  بتنی   26 2-4-1-پیامد های رمزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه     فهرست مطالب (4)   صفحه     فهرست مطالب (3)  
         
         
114 فصل پنجم-سازه طرح   76 2-5-6-1-معرفی سازه های پیش ساخته بتنی
115 5-1-عوامل تاثیرگذار   77 2-5-6-2-ویژگی معماری
115 5-1-1-آب و هوا   77 2-5-6-3-سیستم سازه ای
115 5-1-2-نوع شکل بنا   80 2-5-6-4-کاربرد های مناسب
116 5-1-3-سهولت اجرا   81 2-5-6-5-محدودیت ها
116 5-1-4-مقاومت در برابر آتش سوزی   81 2-5-6-6-الزامات طراحی و اجرا
116 5-1-5-صرفه اقتصادی      
116 5-1-6-طول دهانه   83 فصل سوم: شناخت بستر طرح
116 5-2-نتیجه گیری   84 3-1-تعریف منطقه آزاد
121 منابع و ماخذ   84 3-2-تاریخچه منطقه آزاد انزلی
122 نقشه ها و عکس   85 3-3-روند شروع فعالیت
      85 3-4-نحوه شکل گیری منطقه آزاد انزلی
      86 3-5-روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی
      87 3-6-آثار با ارزش طبیعی منطقه
      88 3-7-امکانات بندری و کشتیرانی
         
      91 فصل چهارم: برنامه ریزی فضایی و کالبدی مورد نیاز
      92 4-1-برنامه ریزی کالبدی
      92 4-2-ضوابط طراحی سالن نمایش
      99 4-3-فرم مناسب تالار
      102 4-4-فضای نمایشگاهی و گالری
      102 4-5-آمفی تئاتر روباز
      103 4-6-کتابخانه
      103 4-7- سالن مطالعه
      104 4-8-کارگاههای آموزشی
      113 4-9-مکانیابی سایت مجموعه در منطقه آزاد انزلی
         
         
         
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *