ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی:پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

تکه هایی از متن :

4-4- مدلسازی سازه‌های سه، شش و ده طبقه

بهترین حالت بررسی رفتار اتصال با در نظر گرفتن برهم کنش آن با سایر اجزا و المانهای سازه‌ای نظیر قاب‌ها می‌باشد. قابهای خمشی ساده ای در سه، شش و ده طبقه طراحی و مدل شده‌اند که نیروی جانبی به پوش اُور[1] مثلثی به سازه اعمال می‌شود و تکیه‌گاه پایین صلب فرض می‌شود. نیروی جانبی باعث تغییر شکل اتصالها و تغییر مکان نقاط بالایی سازه شده و هر چه عملکرد اتصالها بهتر باشد باید این تغییر مکانها کنترل شده‌تر باشد تا هیچ قسمت سازه دچار خرابی نشده و دمپینگ آن به خوبی باعث جذب انرژی وارده شود. البته سازه‌ها بصورت دو بعدی و متقارن طراحی شده لذا دچار پیچش در مرکز جرم و مرکز سختی خود نخواهند شد.

مشخصات سازه دو بعدی سازه‌ها عبارتند از:

  • عرض دهانه ها 4 متر
  • ارتفاع کف تا کف طبقات 3 متر
  • پروفیل ستون از قوطی
  • پروفیل تیرهای افقی IPE

[1] Push over

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی