ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی:دانلود پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

تکه هایی از متن :

4-1- مقدمه

همانطور که پیشتر نیز گفته شد، ساخت و تست نمونه آزمایشگاهی کار مشکل و پرهزینه ای است ولی قابل اعتماد بودن نتایج آن تحلیل و سنجش مقایسه‌ای اتصالات نیمه گیردار را به خوبی انجام خواهد داد و می توان نقاط ضعف و قوت هر اتصال را با تقریب نزدیک به واقعیت بررسی نمود. با این وجود در این تحقیق هدف اصلی شبیه سازی رفتار اتصالات هنگام تغییر شکل پلاستیک بوده و برای تحقق این امر دو نمونه اتصال ساخته شده، تحت بارگذاری شبه استاتیکی قرار داده شده و تغییر شکل این دو نمونه از دو ناحیه 2/1 و 4/1 طول بررسی و روی نمودار مقایسه گردیده است. پس از آن با توجه به رسم نمودار m-θ و خط تیر[1]، درصد صلبیت اتصالات بدست آمده است. از سوی دیگر همین دو نمونه اتصال نیمه صلب در نرم افزار SAP2000  تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی پوش‌اور[2] مثلثی، شبیه‌سازی و آنالیز شده‌اند. در نهایت با ترسیم نمودار نیومارک ΔV- حاصل از تغییر مکان ماکزیمم بالاترین نقطه از سازه و برش پایه و بدست آوردن ضرائب مربوط به محاسبه‌ی ضریب رفتار، مقدار ضریب رفتار بدست آمده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی