ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی:دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

تکه هایی از متن :

3-9. تعاریف لرزهای قابهای مقاوم خمشی

قاب مقاوم خمشی به قابی گفته می‌شود که قادر است انرژی را با یک رفتار پایدار مستهلک کند (‌مانند قابهای خمشی شکل‌پذیر و قابهای مهاربندی شده غیر هم محور‌). منحنی رفتار شکل 1 رفتار یک قاب مقاوم خمشی را نشان می‌دهد. این قابها دارای تعداد زیادی نقاط جاذب انرژی هستند که این نقاط در انتهاهای اعضاء قرار دارند. برای جذب انرژی بیشتر دراین نوع سازه‌ها بایستی جذب انرژی در اعضاء طوری صورت گیرد که به استثنای پای ستونها، مفاصل پلاستیک به جای تشکیل در ستون‌ها در انتهای تیرها تشکیل شوند.

با توجه به سختی مورد نیاز برای محدود کردن جابه‌جایی نسبی طبقه‌ای، تحت زلزله‌های متوسط و شدید، قابهای مقاوم خمشی عملکرد خوبی از خود نشان نمی‌دهند و از آنها باید فقط برای ساختمانهای متوسط و کوتاه مرتبه استفاده کرد این درحالی است که قابهای با مهاری برون محور که دارای رفتار خمشی هستند، این نقیصه را بهبود بخشیده‌اند و توسط تیرهای رابط (Link Beam‌) انرژی را جذب می‌کنند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی