ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی:دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

تکه هایی از متن :

3-2. الگوی طراحی بر اساس ظرفیت و شکل‌پذیری سازه

در الگوی طراحی بر اساس ظرفیت و شکل‌پذیری سازه طراح از ابتدا مقدار شکل‌پذیری نیاز سیستم را انتخاب و مقاومت سازه‌ای رابه گونهای طراحی می‌کند که انرژی ناشی از زلزله از طریق شکل‌پذیری نواحی از پیش تعیین شده در رفتار پلاستیک جذب شود بر این اساس طراح می‌تواند با کاهش و یا حذف جنبه‌های نامطلوب رفتار سازه پاسخ لرزهای قابل تخمین منطقی و ایمنی را برای سازه انتخاب کند.

در این روش نیازی به تحلیل سیستم به منظور بررسی احتمال رویداد مکانیسمهای پلاستیک نیست زیرا این طراح است که تعیین می‌کند درکجا تشکیل مفصل پلاستیک مطلوب است کجا رخداد این مفاصل محتمل و در چه بخشهایی باید از تشکیل آنها ممانعت شود این روند به ارائه سلسله مراتبی از مقاومت یا ظرفیت جذب انرژی برای اعضای سیستم می‌شود این مفهوم بیانگر فلسفه طرح ظرفیت است.

آنچه که این روش به دنبال می‌کند این است که با کنترل تغییر شکل سازه درحالت پلاستیک تحت مودهای خاص رفتار سازه را به شکل مطلوبی کنترل می‌کند تا مانع از مکانیسم و شکست زود هنگام سازه شود. در این روش به جای مقاومت سازه در برابر زلزله‌های شدید با ایجاد تغییر شکلهای مطلوب و تأمین شکل‌پذیری مورد نیاز در سازه انرژی زلزله در سازه جذب شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی