دانلود متن کامل پایان نامه شناسایی عوامل پیدایش پدیده همسر آزاری در ایران

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول: کلیات 1
مقدمه 1
بیان مسأله اساسی 1
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
مرور ادبیات و سوابق مربوطه 2
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 3
اهداف مشخص تحقیق 3
سؤالات تحقیق 3
فرضیه‏های تحقیق 3

پایان نامه و مقاله

 

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 3
روش شناسی تحقیق 4
فصل دوم: مفاهیم و سابقه فقهی موضوع 4
بخش اول:سابقه فقهی موضوع……………………………………………………………………………………………………..4
بخش دوم:تعریف همسر 13
بخش سوم: آزار رساندن 14
بخش چهارم : تعریف خشونت و تنش 15
بخش پنجم :مفهوم و مصداق سازگاری زناشویی 17
بخش ششم : نظریه های مربوط به  خشونت شوهران علیه زنان در خانواده 18
گفتار اول : نظریه های سطح خرد 18
گفتاردوم : نظریه منابع 19
گفتار سوم : نظریه یادگیری اجتماعی 20
گفتار چهارم : نظریه سطح کلان 21
گفتار پنجم : نظریه خرده فرهنگ خشونت 22
گفتار ششم : نظریه نظارت اجتماعی 23
گفتار هفتم : نظریه ساختار اجتماعی (تنش و تضاد) 25
فصل سوم : آسیب شناسی اجتماعی همسرآزاری 27
بخش اول: بررسی خشونت خانوادگی و علل آن 27
بخش دوم: انواع خشونت در خانواده 27
بخش سوم:  عوامل زمینه ساز بروز رفتار خشونت آمیز 28

یک مطلب دیگر :

بخش چهارم:بررسی و تحلیل اثرات خشونت در خانواده 30
گفتاراول : راه کار هایی جهت بهبود کاهش خشونت خانوادگی 34
گفتار دوم:آثار و علل اجتماعی و اقتصادی همسرآزاری…………. ………………………………………………………37
گفتار سوم: :خشونت علیه زنان باعث ایجاد فضای سرد می گردد…………………………………………………….37
گفتار چهارم:همسرآزاری موجب تحقیر زن می شود………………………………………………………………………38
بخش پنجم: سابقه خشونت در میان اقشار مختلف 39
گفتار اول:عواملی که خشونتهای مبتنی بر جنسیت را دوام می بخشند: 39
بند اول:فرهنگی40……….……………………………………………………………………………………………
بند دوم:قانونی41……….…………………………………………………………………………………………….
بند سوم:سیاسی41…………………………………………………………………………………………………….
بخش  ششم : بررسی زن آزاری در خانواده 41
گفتار اول: زن آزاری و خشونت فیزیکی علیه زنان 42
گفتار دوم : حدود و نحوه تادیب زن در اسلام 43
گفتار سوم : خشونت جنسی علیه زنان در جامعه 46
بخش هفتم :مفهوم و مصداق شوهرآزاری 49
گفتار اول: بررسی ابعاد شوهر آزاری در جامعه 49
فصل چهارم :بررسی قانونی همسرآزاری 55
بخش اول : وضعیت حقوقی زنان در ایران 56
گفتار دوم : انتخاب حرفه و شغل همسر 58
گفتار سوم : تابعیت 59
گفتار  چهارم : سهم الارث زوجین از یکدیگر 59
گفتار پنجم ریاست خانواده 60
بخش دوم: همسرآزاری در قانون مجازات اسلامی 60
گفتار اول : قتل همسر 62
گفتاردوم: سقط جنین در خانواده 64
گفتار سوم :ترك انفاق توسط شوهر 69
گفتار چهارم : عدم ثبت ازدواج 72
گفتار پنجم : همسرآزاری در اسناد بین الملل 73
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها78…………………………………………………………………………….
نتیجه گیری 78
پیشنهاد ها 82
فهرست منابع 84
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….92

چکیده
خشونت و اعمال آن از معضلات رو به رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و مردان و زنان تمامی گروههای سنی تحت تاثیر آن قرار می گیرندد .در این تحقیق از نظریه هایی نظیر : نظریه یادگیری اجتماعی، منابع ، خرده فرهنگ خشونت، نظارت اجتماعی، ساختار اجتماعی ( تضاد و تنش )، دیدگاه پدرسالاری استفاده شده است .همچنین مباحثی همچون علل و انواع و مصادیق همسرازاری درایران و همچنین نگاهی به مواد قانون مجازات اسلامی جدید مرتبط با همسرآزاری مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اصلی این تحقیق  شناخت این عوامل و شناخت ا نواع همسرازاری در جامعه و ارائه راهکارهای علمی در جهت جلوگیری از گسترش خشونت علیه زنان و مردان از جانب همسر خود می باشد.

واژگان کلیدی:همسرآزاری،خشونت،آسیب شناسی
 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *