• بازخورد[۲۵]
 • بیشتر کاربران از یک کامپیوتر ساکت و بدون واکنش متنفرند. کاربر باید از رویدادهایی که رخ می دهد، مطلع شود. و باید با استفاده از ترکیب امکانات صوتی وتصویری، اطلاعات لازم به کاربر داده شود. محلی که واکنش نشان داده می شود، باید نزدیک نقطه ای باشد که کاربر مشغول کار است. یعنی هنگامی که کاربر اطلاعاتی را در بالای صفحه وارد می کند پیغام خطا نباید در پایین صفحه نمایش داده شود. در هر حال باید اطلاعات لازم به کاربر داده شود مثلا” تغییر شکل اشاره گر موس به حالت شنی .

  1. زیبایی شناسی[۲۶]

  از لحاظ ظاهری نیز برنامه باید کاربر را راضی کند. علاوه بر رنگ های استفاده شده در برنامه، طراحی شکل صفحه بسیار مهم است.

  1. سادگی

  آخرین قانون طراحی، سادگی است. سهولت استفاده از برنامه بسیار مهم است و باید دو مورد زیر در حالت تعادل باشد.

  • دسترسی به تمام اطلاعات و عملیات در برنامه
  • سادگی در واسط کاربری و استفاده از برنامه

  ۱-۶ طبقه بندی نرم افزار
  نرم افزار را از دیدگاه های مختلف طبقه بندی می کنند که در اینجا به دو دیدگاه اشاره می شود:
  ۱-۶-۱طبقه بندی نرم افزار از نظر پیچیدگی که به دو دسته تقسیم می شود:
  الف: کمی شامل تعداد نفرات لازم برای طراحی و تولید، زمان مورد نیاز، هزینه، تعداد دستور العمل برنامه.
  ب: کیفی شامل ضریب اطمینان بالا، سهولت استفاده، قابلیت های برنامه.
  ۱-۶-۲طبقه بندی نرم افزار از نظر لایه های نرم افزاری
  الف: نرم افزار های سیستم عامل
  ب: نرم افزارهای توسعه امکانات سیستم
  پ: نرم افزارهای پایگاه داده، نرم افزارهای ارتباطی داده ها، نرم افزارهای مترجم
  ت: نرم افزارهای مفسر
  ث: نرم افزارهای کاربردی، نرم افزار های تسهیلاتی
  به چهار لایه اول نرم افزارهای بنیادی می گویند که نرم افزارهای کاربردی و تسهیلاتی با استفاده از امکانات آنها نوشته می شود.( تارخ، محمد جعفر، امی، امیر علی ، ۱۳۸۱، تکنولوژی اطلاعات و صادرات نرم افزار).
  ۱-۷ ویژگی ها و تفاوتهای عمده کالا و خدمات نرم افزاری

  • نرم افزار حاصل اندیشه و تفکر است و در تولید محصول نرم افزاری، بطور کلی نیروی انسانی متخصص عامل اصلی است نه ماشین آلات و فرآیند تولید و ساخت.
  • تولید نرم افزار در مقایسه با تولیدات محصولات صنعتی و کشاورزی، با حداقل سرمایه و امکانات قابل عرضه است.
  • سرعت رشد و تحول تکنولوژی ساخت نرم افزار و محیط های بهره برداری آن با سایر رشته های صنعتی و مهندسی قابل مقایسه نیست.
  • آخرین فناوری های تولید نرم افزار به راحتی قابل حصول است و عقب ماندگی فناوری در تولید نرم افزار بین کشورهای در حال توسعه و پیشرفته مفهومی ندارد.
  • نرم افزار موجودی زنده است و محصولی است که پس از فروش (صادرات) باید سر پا نگه داشته شود بنابراین نرم افزار کالایی است دو بازار دارد. بازار آشکار (فروش) و بازار پنهان(پشتیبانی(.
  • نرم افزار فاقد قلمرو گمرکی است و به راحتی از یک نقطه جهان به نقطه دیگر جهان ارسال و عرضه گردد.
  • نرم افزار مشابه سایر کالاهای تجاری قابل قیمت گذاری نیست. شرایط و پیچیدگی های موضوع، تجربه تولیدکننده، ابزارهای به کارگرفته شده، امکانات و تسهیلات پیش بینی شده و سایر موارد قیمت آنرا شناور می سازد. حتی دو محصول نرم افزاری مشابه توسط دو تولید کننده می تواند دو قیمت متفاوت داشته باشد[۲۷].

  بخش دوم
  وضعیت نرم افزار ایران
  مهمترین مشکلی که در بررسی وضعیت نرم افزار در ایران وجود دارد کمبود منابع و پراکندگی آنهاست. با وجود پیشینه ۴۰ ساله صنعت نرم افزار در ایران، تحقیقات کمی در مورد وضعیت آن صورت گرفته است. در ادامه ضمن اشاره به بعضی از مشکلات صنعت نرم افزار، وضعیت صادرات نرم افزار ایران با اعداد و ارقام نشان داده می شود.
  ۲-۱) موانع و مشکلات توسعه صادرات نرم افزار
  ۲-۱-۱) فقدان برنامه روشن و مشخص

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است