• قابلیت اعتماد[۳]. آیا کار را همیشه به درستی انجام می دهد؟
 • کارایی[۴]. آیا روی کامپیوتر من به بهترین وجه اجرا می شود؟
 • یکپارچگی[۵]. آیا بصورت کامل ترکیب شده و پیوسته عمل می کند؟
 • قابلیت کاربرد[۶]. آیا من می توانم آنرا اجرا کنم؟
 • اصلاح فرآورده.
 • قابلیت نگه داری[۷]. آیا من می توانم خرابی آنرا رفع کنم؟
 • قابلیت انعطاف[۸]. آیا می توانم آن را تغییر دهم؟
 • قابلیت آزمایش[۹]. آیا می توانم آن را آزمایش کنم؟
 • قابلیت انتقال[۱۰]. آیا خواهم توانست از آن روی بستر کامپیوتری دیگری استفاده کنم؟
 • قابلیت استفاده مجدد[۱۱]. آیا خواهم توانست از آن در تولیدات آتی استفاده کنم؟
 • ۱-۳-۶-۲مدل بوام
  مدل کیفیت بوام بر مبنای تعدادی مشخصه نرم افزاری که به خوبی تعریف و از یکدیگر مجزا شده اند، بنا شده است. مدل سلسله مراتبی است ولی سلسله به چند سطح گسترش یافته است. علت این است که معیارهای کیفیت در دو سطح تعریف شده اند.
  ۱-۴مشکلات سنجش کیفیت نرم افزار
  اندازه گیری کیفیت نرم افزار بسیار دشوار است. این عمل توسط مشخصه های نرم افزاری صورت می گیرد و بستگی کامل به قوت و ضعف در انتخاب و تعریف مشخصه ها دارد. هر مشخصه ایده آل باید دارای شرایط ذیل باشد:

  • به طور مستقیم به معیار کیفیتی که می خواهد بسنجد، مربوط باشد.
  • نسبت به درجات مختلف معیار حساس باشد.
  • امکان تعیین عینیتی معیار را فراهم آورد و بتواند آن را در یک مقیاس مناسب منعکس کند.

  متاسفانه مشخصه با یک وسیله اندازه گیری مثل خط کش یا دماسنج فرق دارد.
  مشخصه ها دارای نقاط ضعف زیر هستند:

  • مشخصه ها قابل اعتبار سنجی نیستند.
  • مشخصه ها هدف گرا نیستند.
  • کیفیت که مشخصه باید آن را بسنجد، نسبی است و نه مطلق.
  • مشخصه ها دارای نقاط کالیبریزاسیون نیستند.
  • سنجش هر معیار مستلزم استفاده از چند مشخصه است.
  • عمده مشخصه ها بر پایه مجموعه کوچکی از مشخصه های قابل اندازه گیری نرم افزار بنا شده اند.

  ۱- ۵ پارامترهای کیفیتی نرم افزار
  ۱-۵-۱صحت
  صحت عبارتست از تعداد خواسته هایی که توسط برنامه برآورده می شوند. هر برنامه بر پایه خواسته های کاربر ایجاد می شود. ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که برنامه شامل تمام خواسته ها باشد. همچنین ممکن است علاوه بر خواسته های تعیین شده، تهیه کننده برنامه امکانات و مواردی را در نظر بگیرد که کاربر از در نظر گرفتن آنها غافل شده است.
  ۱-۵-۲ قابلیت اطمینان
  مقدار عملکرد درست برنامه را قابلیت اطمینان گویند. بدون شک قابلیت اطمینان یک برنامه یکی از مهمترین عوامل کیفیت نرم افزار می باشد. اگر برنامه ای داشته باشیم که از لحاظ پارامترهای دیگر مورد قبول واقع شده است اما در اجرا مشکل داشته باشد همین مسئله موجب رد کیفیت برنامه می شود. البته قابل ذکر است که هیچ برنامه دارای قابلیت اطمینان ۱۰۰% نیست. برای مثال، یکی از اولین ماهواره های فضای ناسا به دلیل یک اشتباه تایپی ساده در برنامه هدایت موشک، منهدم شد. در برنامه فوق که چند بار توسط متخصصان کنترل شده بود بجای علامت _(زیر خط)علامت –(علامت منفی)به کار رفته بود.
  ۱-۵-۳ سازگاری[۱۲]
  بکارگیری یک طرح و تکنیک ثابت در کل نرم افزار را سازگاری گویند. سازگاری می تواند به دو شکل سازگاری با خارج و سازگاری داخل نمایان شود. سازگاری خارجی می تواند به صورت سازگاری محیط با نرم افزار باشد و یا سازگاری نرم افزار با نرم افزار دیگری مطرح شود. از جمله روش هایی که برای سازگاری بین دو نرم افزار استفاده می شود، می توان به وجود قراردادهایی (protocol)بین آنها اشاره نمود.
  ۱-۵-۴قابلیت خوانایی[۱۳]
  خوانایی نقطه شروع نگهداری هر نوع نرم افزار است. خوانایی باعث می گردد تا متن اصلی نرم افزار راحت تر و سریعتر توسط برنامه نویس درک شود. چندین عامل در خوانایی موثر می باشند که عبارتند از:

  • ظاهر برنامه: از جمله مهم ترین عوامل موثر در خوانا بودن یک نرم افزار، شکل ظاهری برنامه است. به عنوان نمونه می توان به طول خط ها، میزان تورفتگی ها، اندازه قسمت ها(ماجول ها)، طریقه نوشتن عبارات و کلمات و اسامی، رنگ نوشته ها و میزان فاصله میان عبارات اشاره نمود.
  • اسامی مناسب: باید برای متغیرها و ماجول های موجود در برنامه از اسامی گویا و مناسب استفاده نمود بگونه ای که نام آنها معرف عملکردشان باشد.
  • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.