سیستم مدیریت دانش در سازمان ها

دانلود پایان نامه

Abstract

World organizations around us are rapidly moving towards globalization to compete together to attain more power and reputation and to increase tools for life facilitation and development of human being. In management world, a rapid easy method is required to adopt distributed knowledge and experience with information technology by which organizational memory can be preserved and enhanced. We recommend “multi-agent recommender systems” method to assist with achieving greater goals in organizational collaborations, and thus leads to appearing innovations in them and also helps managers to identify their organization experts. In present thesis, we aim to discuss on turning common systems of knowledge transfer into agent-based information transfer recommender systems. We also study their advantages in order to attain greater goals and more desirable solutions and to prevail over organizations’ problems. Agent-based search compared to simple search, has more accurate search in terms of number of communications between agents as crowded, medium and secluded.

Based on thesis results, our proposed system can be utilized as a substitute for current knowledge management system in organizations, and it facilitates transfer and sharing of tacit knowledge between employees.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

چکیده:

سازمان­های جهان پیرامون ما با شتاب در حال حرکت بسوی جهانی­سازی هستند تا برای بدست­آوردن قدرت و شهرت بیشتر و افزودن ابزارهایی برای تسهیل زندگی و پیشرفت نوع بشر با یکدیگر رقابت کنند. در دنیای مدیریت، به روشی سریع و آسان برای انطباق تجربه و دانش توزیع شده با فناوری اطلاعات نیاز است که به کمک آن بتوان حافظه سازمانی را حفظ و تقویت نمود، ما روش «سیستم های توصیه گر چندعاملی» را برای کمک به کسب اهداف بزرگتر در همکاری­های سازمانی پیشنهاد می‌دهیم. این سیستم قادر خواهد بود به کارمندان سازمان کمک کند دانش و تجربه های خود را در اختیار همکاران خود قرار دهند و به این ترتیب موجب بروز نوآوری و ابداعات در آنها شده و نیز به مدیران کمک می‌کند خبرگان سازمان خود را شناسایی کنند. در این پایان نامه قصد داریم در مورد چگونگی تغییر سیستم های سنتی انتقال دانش به سیستم های توصیه گر انتقال اطلاعات مبتنی بر عامل بحث کرده و مزایای آن را به منظور کمک به کسب اهداف بزرگتر و راه حل­های مطلوب­تر ونیز از جهت غلبه بر مشکلات موجود در سازمانها بررسی کنیم. جستجوی مبتنی بر عامل نسبت به جستجوی ساده در تمام حالات از نظر تعداد ارتباطات بین عامل ها به صورت شلوغ، متوسط و خلوت جستجوی دقیق تری را دربردارد.

با توجه به نتایجی که در این پایان نامه بدست آورده ایم ، سیستم پیشنهادی ما می تواند به عنوان جایگزینی برای سیستم مدیریت دانش فعلی در سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد و انتقال و اشتراک دانش ضمنی بین کارمندان را تسهیل نماید .

Leave a comment