2-4-1- کمبود آهن.. 12

2-4-2- کمبود نیتروژن. 13

2-4-3-کمبود فسفر. 14

2-4-4- کمبود پتاسیم. 16

2-5- گرمازدگی.. 17

2-6- سرمازدگی.. 18

2-7- تنش نوری.. 19

2-8- بیماری­های ناشی از فعالیت­های عمرانی انسان. 20

2-8-1- صدمات ناشی از عملیات حفاری.. 21

2-8-2- عملیات ساختمانی و عمرانی.. 21

2-8-3- آسیب­های ناشی از شوری خاک.. 22

2-9- آلودگی خاک.. 25

2-10- مسمومیت ناشی از مصارف نادرست سموم شیمیایی.. 27

2-11- آلاینده­های هوا 27

2-11-1- مهم­ترین گازهای آلاینده. 28

2-12- تنش آبی.. 29

2-13- تغییر اقلیم. 30

3-مهم­ترین بیماری­های زیستی فضاهای سبز شهری.. 33

3-1- بیماری مرگ هلندی نارون: 33

3-1-2- علائم بیماری.. 35

3-1-3- راه­های تشخیص ظاهری بیماری.. 36

3-1-4- مدیریت و کنترل. 38

3-2- پژمردگی ورتیسیلیومی.. 41

3-2-1- علائم بیماری.. 42

3-2-2- چرخه بیماری.. 45

3-2-3- مدیریت و کنترل. 47

3-3- پژمردگی ورتیسیلیومی افرا 49

3-3-1-علائم  بیماری.. 50

3-3-2- مدیریت و کنترل50

3-4-  پژمردگی ورتیسیلیومی زبان گنجشگ… 51

3-4-1- علائم بیماری.. 52

3-4-2- مدیریت و کنترل بیماری.. 52

3-5- بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون53

3-5-1- علائم بیماری.. 53

3-6- زوال تدریجی.. 54

3-7- سیاهک… 55

پایان نامه

3-7-1- مدیرت و کنترل بیماری.. 56

3-8- بیماری­های قارچی.. 56

3-8-1- تغییر رنگ و پوسیدگی در درختان58

3-8-2- قارچ سم اسبی (Fomes fomentarius)59

3-8-2-1-کنترل و مدیریت.. 60

3-8-3- قارچ سفید عسلی.. 60

3-8-3-1- چرخه بیماری.. 61

3-8-3-2- کنترل و مدیریت.. 62

3-8-4-  سفیدک پودری (سفیدک سطحی)62

3-8-5- سفیدک پودری شمشاد64

یک مطلب دیگر :

3-8-6- سفیدک پودر توری.. 65

3-8-7- سفیدک پودری چنار65

3-8-8- سفیدک پودری توت.. 66

3-8-8-2- کنترل و مدیریت.. 66

3-8-9- شانکر سیتوسپرایی (فتیله نارنجی)67

3-8-9-1- علائم بیماری.. 67

3-8-9-2- کنترل و مدیریت.. 68

3-8-10- قارچ دوده ای (Fumago vagans)69

3-8-10-1- کنترل و مدیریت.. 70

3-8-11- بیماری­های پیتیومی.. 70

3-8-11-1- کنترل و مدیریت.. 71

3-8-12- بیماری باکتریایی گال طوقه و ریشه (Agrobacterium tumefaciens)72

3-8-12-1- کنترل و مدیریت.. 72

4- نتیجه­گیری.. 75

4-1 مدیریت عامل بیماری­زا 77

4-1-1 جلوگیری از ورود ماده­ی آلوده کننده77

4-1-2 اجتناب عامل بیماری­زا 77

4-1-3 نابودسازی عامل بیماری­زا 78

4-2 مدیریت میزبان78

4-3 کاربرد مواد شیمیای.. 79

4-3-1 سموم شیمیایی حفاظتی.. 80

4-3-2 سموم شیمیایی نابودکننده80

4-4 مبارزه بیولوژیک در مدیریت بیماری 81

پیشنهادات            82

منابع          78

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 2-1 نام تجاری، نوع خاک و مقدار مصرف سه نوع کلات مهم در ایران12

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                              صفحه

شکل 2-1 کمبود آهن.. 13

 شکل 2-2 کمبود نیتروژن14

 شکل 2-3 کمبود فسفر15

شکل 2-4 کمبود پتاسیم17

شکل 2-5 سرمازگی 19

شکل 2-6 آسیب ناشی از فعالیت عمرانی انسان 22

شکل 2-7 کاربرد نمک جهت یخ­زدایی در سطح شهر24

شکل 3-1 دالان­های ایجاد شده به­وسیله سوسک پوست­خوار 36

شکل 3-2 بیماری ورتیسیلیومی.. 45

شکل 3-3 بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون 54

شکل 3-4 قارچ سم اسبی 61

شکل 3-5  اندام باردهی قارچ سفید عسلی.. 62

شکل 3-6 سفیدک سطحی.. 64

شکل 3-7 بیماری سفیدک پودری شمشاد65

شکل 3-8 شانکر سیتوسپرایی.. 68

شکل 3-9 بیماری قارچ دوده­ای.. 70

 

فصل اول:

مقدمه و کلیات

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *