بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
در دنیای امروزه هیجانات، تنش ها، عصبیت ها و عوامل متعددی از این قبیل حاكم بر زندگی روزمره افراد هستند.
هر كدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند. محیط زندگی اجتماعی، خانواده و هر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحران ها و نگرانی ها سوق دهد.
امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عكس العمل افراد را تعیین می كنند. بدین ترتیب كه وقتی فردی یك تجربه ناخوشایند و استرس همراه با آن را دریافت می كند واكنش

پایان نامه

 منفی بصورت اضطراب خود كم بینی، افسردگی و غیره را از خود بروز می دهد. زیرا قدرت برخورد مقابله طبیعی با مشكلات را در نیافته و شاید نمی تواند كه دریافت صحیحی از موقعیت خود داشته باشد.

از معضلات جامعه امروزی و شاید از بزرگترین آنها مسائل اضطراب است و افسردگی كه هر كدام را به اختصار بیان می داریم.

یک مطلب دیگر :

اضطراب، دلشوره، تشویش، نگرانی، دلهره، دلواپسی، بی قراری، دل آشوبه و نابسامانی حالاتی هستند كه هر انسانی خواه و ناخواه آن را تجربه كرده است. می توان با اطمینان گفت كه امكان ندارد انسان در این جهان زیسته باشد و تجربه اضطراب را نداشته باشد (معانه، 1370).
ممكن است اضطراب را یك نوع درد داخلی دانست كه سبب ایجاد هیجان وبه هم ریختن تعادل موجود می گردد و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل كوشش می كند بنابراین می توان گفت كه اضطراب یك محرك قوی است.
امكان دارد این محرك مضر باشد و این خود بستگی دارد به درجه ترس و مقدار و خطراتی كه متوجه فرد است (شاملو 1369).
در برخی از دیدگاه ها گفته می شود كه هنگامی احساس اضطراب دست می‌دهد كه فرد با موقعیتی روبرو شود كه كنترلی بر آن ندارد بطور كلی كنترل ناپذیر بودن آنچه روی می دهد و احساس درماندگی در برابر آن باعث می‌شود كه فرد در موقعیتی فشار زا قرار گرفته احساس اضطراب نماید.
هر آدمی برای رویارویی با موقعیت فشار زا روش خاص خود را دارد گاهی فرد هیجان را در مدار توجه قرار می دهد و بجای درگیری با مساله اضطراب زا سعی می كند، به طرق دیگری از اضطراب خود بكاهد، گاهی خود مساله را در مدار توجه قرار می دهد.
موقعیت اضطراب زا را ارزیابی می كند و سپس دست به كاری می زند تا آن موقعیت را تغییر دهد یا از آن اجتناب نماید. (هیلگارد به 1369)
اگر چه مقدار محدودی اضطراب برای رشد بشر ضرروی است ولی مقدار آن نیز باعث اختلال رفتار می شود واغلب اوقات شخص را مجبور به نشان دادن رفتار نوروتیك یا پسیكوتیك می نماید (شاملو، 1369).
موقعیت های گوناگون زندگی خانوادگی اجتماعی تحصیلی، شغلی همگی می‌توانند عوامل تنش زا را ایجاد و یا تشدید نمایند.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *