راز موفقیت در ارتباط دوستی

دانلود پایان نامه

واقعا راز موفقیت در ارتباط دوستی چیست؟. چرا این روزها به دنبال ارتباط موفق در دوستی هستیم یا واقعا از این که سر در گم هستیم و یا مدام تنها، خسته شده ایم یا واقعا به این نتیجه رسیده ایم که ارتباط دوستی خوب ساختنی است پس اگر دوستی خوب و موفقی نداریم به دنبال برطرف کردن مشکل، کمبود، رفع عیب ها، و یاد گرفتن رفتار مناسب باشیم زیر تا زمانی که ما رفتارمان و اعمالمان درست نیست هیچ تفاوتی نمی کند که ما با چه کسی دوست هستیم و فقط خودمان از این ارتباط ها آسیب می بینیم.

من به این نتیجه رسیدم برای اینکه تغییر مشکل است و بسیار سخت پس افراد در صدد تغییر خود نیستند تا بتوانند زندگی رویایی داشته باشند. اما دوست دارند دیگری تغییر کند!

تغییر را اینقدر برای خودمان بزرگ کرده ایم که نمی خواهیم حتی به آن فکر کنیم و همچنین باور غلط این که مثلا  20سال است با این طرز فکر بزرگ شده ام دیگر نمی توانم خودم را تغییر بدهم.

پس چه طور می توانیم دیگری را تغییر بدهیم؟

اگر می خواهید واقعا ارتباط موفقی را داشته باشید که تا الان آن را تجربه نکردید شما باید چیزهایی در ارتباط تان را تغییر دهید

شما نمی توانید همان طور که قبلا رفتار می کردید را رفتار کنید همان طور که قبلا صحبت می کردید صحبت کنید و انتظار داشته باشید ارتباط تان تغییر کند.

4 راز موفقیت در یک ارتباط دوستی

انتخاب صحیح طرف مقابل

راز موفقیت در ارتباط دوستی رو راستی با خود و انتخاب درست طرف مقابل است. ما شروع ارتباط دوستی را آغاز می کنیم و90درصد بعد به این نتیجه می رسیم که طرف مقابل را درست انتخاب نکرده ایم اما برای اینکه می گوییم زمان همه چیز را درست می کند خدای به امید تو ارتباط را ادامه می دهیم.

توجه و تمرکز

تمرکز و توجه یکی دیگر از راه های رسیدن به یک ارتباط موفق است

ولی به اشتباه آن را به کار می بریم. بهتر است بگویم ارتباط ای که تمرکز و توجه دو طرفه در آن برقرار است یک ارتباط موفق است

امروزه در اکثر ارتباط ها می بینم که توجه فقط از یک طرف است  آن هم به دلیل ترس از اینکه ارتباط خاتمه پیدا کند.

ارزش ها و خواسته ها

هیچ زمان ارزش ها و خواسته هایی خود را زیر پا نگذارید زیرا مرگ ارتباط شما از همان زمان استارت می خورد. بیشتر افراد در اول صحبت خود از ارتباط شان راضی هستند اما فقط 5 دقیقه طول می کشد که متوجه شوید فقط به علت زیر پا گذاشتن خواسته ها و ارزش های خود فرد است که ارتباط همچنان برقرار است.

تعیین حد و مرز

تعیین حد و مرز در ارتباط دوستی یکی از مهم ترین عاملی است که می تواند ارتباط را به صفر یا بیست برساند تعیین حد و مرز این که شما در آن ارتباط به عنوان همراه در کنار شریک عاطفی تان هستید یا به عنوان مادر!؟ پسرها از دخترانی که برایشان مادری می کنند به شدت بیزار هستند. محبت کردن را با مادری کردن در ارتباط اشتباه نگیرید.

داشتن ارتباط موفق بسیار ساده است اما ما برای اینکه نمی دانیم چه انتظاراتی از طرف مقابل داریم و نمی دانیم چه چیز از ارتباط مان می خواهیم گرفتار دوستی های در سطح پایین می شویم دوست عزیز یکبار برای خودتان مشخص کردن سطح دوستی تان بهتر از آن است که مدام دیگران برایتان تصمیم بگیرند.

ندا میرشکاری