فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول

مقدمه 2

بیان مساله 4

اهداف پژوهش.. 7

1-تعیین رابطه بین سبک های هویتی و  انگیزه ی پیشرفت تحصیلی. 7

2- تعیین رابطه بین سبک های هویتی و هویت علمی. 7

فرضیه های پژوهش.. 7

سوالات پژوهش.. 8

مدل مفهومی. 9

تعریف عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم

مقدّمه. 12

هویت فردى و اجتماعى. 19

بحران هویت.. 20

علل بحران هویت فردى. 23

مقالات و پایان نامه ارشد

الف. عوامل درونى. 23

ب. عوامل بیرونى. 24

عوامل بحران هویت اجتماعى. 27

تصمیم سازان. 27

گروه هاى الگو 28

فردگرایى. 30

سكولاریسم. 30

تساهل و تسامح اخلاقى. 32

اخلاق سكولار 33

تهاجم فرهنگى. 34

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

سبک ها و نظریه های هویت.. 37

نظریه اریکسون. 37

نظریه مارسیا 38

دیدگاه کگان. 42

تعهد هویت.. 45

هویت و خویشتن. 48

مشكلات هویت یابی: 49

هویت یابی زودرس.. 49

نقش خانواده در هویت یابی. 50

عامل فرهنگی ـ اجتماعی. 51

عامل فرهنگی ـ دینی. 52

هویت یابی و بحران هویت نوجوانان. 53

رشد هویت.. 53

هویت یابی زودرس.. 55

سردرگمی درهویت یابی. 56

پراکندگی هویت.. 56

تسلیم طلبی. 56

وقفه. 56

پیشرفت هویت.. 57

عوامل موثر برشکل گیری هویت.. 57

شخصیت.. 57

ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده 57

عوامل اجتماعی و فرهنگی. 58

نقش والدین در هویت یابی فرزندان. 58

مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی. 59

عزت نفس و رابطه آن با بحران هویت.. 61

گروه همسالان (Peer group) 62

نقش ” خود” در اجتماعی شدن. 63

نقش دیگران مهم و تعمیم یافته در هویت یابی. 64

ویژگیهای افراد دارای انگیزه پیشرفت.. 68

پایداری در افراد با انگیزش پیشرفت بالا. 68

رفتارهای بازرگانی در افرادی با انگیزش پیشرفت بالا. 69


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *