مبحث چهارم-مفهوم مذهب… 31
مبحث پنجم-مفهوم اقلیت ها 35
مبحث ششم- انواع اقلیتهای نژادی و مذهبی.. 37
مبحث هفتم- تقسیم اقلیتهای دینی و مذهبی.. 38

پایان نامه

گفتار اول-مسیحیان. 38
بند اول- آشوریان. 39
بند دوم- ارمنیان. 40
بند سوم-زرتشتیان. 41
بند چهارم-یهودیان. 42
مبحث هشتم- تاریخچه حقوق اقلیتها 43
گفتار اول- تاریخچه حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در اسلام. 46
گفتار دوم- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل.. 52
فصل سوم-بررسی تاثیر مذهب و نژاد بر تعیین مجازات… 63
مبحث اول-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات… 64

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های نژادی مذهبی.. 65
مبحث سوم-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. 68
مبحث چهارم-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی.. 71
مبحث پنجم-مجازات مرتدین.. 74
مبحث ششم-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی.. 80


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *