3-2-5  خمس کودک: 83
3-2-6  زكات اموال كودك‏ 86
3-2-7 احکام نماز کودکان: 87
3-2-8  احکام کودکان و مسجد: 88
3-3  احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت… 89

پایان نامه

3-3-1 واداشتن به روزه‏ 89

یک مطلب دیگر :

3-3-2 كودك و خمس‏ 91
3-3-3 ذکر وتشهد. 93
3-3-4 راجع به زکات کودک…. 94
3-3-5حج‏ 94
3-3-6وضوی كودكان. 95


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *