دانلود پروژه پزشکی در مورد تأثیر گابا پنتین – قسمت اول

دانلود پایان نامه

عنوان طرح: بررسی تأثیر گابا پنتین بر روی تغییرات همودینامیک بعد از اینتوباسیون در اعمال جراحی قلب در بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال 1387

خلاصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردی طرح:

پاسخ فشاری(pressure responses) بصورت افزایش ضربان قلب و فشار خون بدنبال لارنگوسکوپی و انتوباسیون می تواند باعث موربیدیتی و مورتالیتی حول و حوش عمل بخصوص در بیماران دارای مشکل قلبی عروقی گردد. لارنگوسکوپی و اینتوباسیون با افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، دیس ریتمی و حتی ایسکمی میوکارد ونیز افزایش سطح کاتکول، آمین های در گردش خون همراه است. همه این تغییرات توسط فرد سالم بخوبی تحمل می گردد ولی در بیماران با مشکل ایسکمی قلبی و سابقه فشار خون و دیابت می تواند تهدید کننده حیات باشد. مداخلات قبل از بیهوشی نقش مهمی در شناسایی، بهبود و یا جلوگیری از تأثیرات نامناسب این پاسخ همودینامیکی ایفا می کند. روش های مختلفی جهت کاهش و یا جلوگیری از پاسخ های همودینامیک بدنبال لارنگوسکوپی و اینتوباسیون پیشنهاد شده است. در این مطالعه قصد آن داریم که اثر گاباپنتین بر روی تغییرات همودینامیک بعد از اینتوباسیون در اعمال جراحی CABG مورد بررسی قرار دهیم.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بیان مسئله و ضرورت اجراء طرح

پاسخ فشاری (pressor respons) بصورت افزایش ضربان قلب و فشار خون بدنبال لارنگوسکوپی و انتوباسیون می تواند باعث موربیدیتی و مورتالیتی حول و حوش عمل بخصوص در بیماران درای مشکل قلبی عروقی یا مغزی گرد.

لارنگوسکوپی و اینتوباسیون همراه است با افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، دیس ریتمی ها و حتی ایسکمی میوکارد و نیز افزایش سطوح کاتکول آمین های در گردش خون.

بدن به محرک های خارجی به صورت موضعی و عمومی عکس العمل نشان می دهد  که این عکس العمل گستره وسیعی دارد.

پاسخ عمومی متشکل از پاسخ های اندوکرین، متابولیک و بیوشیمیایی می باشد و شدت پاسخ به میزان زیادی به شدت، قدرت و مدت زمان تحریکی بستگی دارد. جهت آغاز این رفلکس ها و ظهور علائم آن باید سیستم نورو اندوکرینی و سیستم اتونوم به فعالیت درآیند.

پاسخ فشاری منجر به ترشح مقادیر زیادی هورمونهای آنابولیک و متابولیک می گردد که نتیجه آن هیپرمتابولیسم با شروع مکانیسم های بیوشیمیایی مربوطه است. اگر پاسخ های فشاری به طول انجامد و وضعیت هیپرمتابولیک ادامه یابد ممکن است منجر به از دست دادن عناصر اصلی بدین نظیر گلوکز، چربی، پروتئین و مواد معدنی گرددکه باعث کاهش وزن، خستگی، کاهش مقاومت، به راه افتادن با تأخیر و در نتیجه افزایش موربیدیتی و مورتالیتی می شود. در نتیجه این پاسخ فشاری تغییرات کاردیوواسکولار بصورت افزایش برون ده قلبی، ضربان قلب فشار خون، افزایش انقباض عضلات قلبی و مصرف اکسیژن خون اس. تغییرات توزیع حجم خون بصورت انقباض عروق محیطی و احشایی و اتساع عروق نفری و کرونری است. افزایش تعداد تنفس از جمله تغییرات تنفسی می باشد و تغییرات الکترولیتی بصورت افزایش احتباس سدیم و آب است. افزایش انعقاد پذیری و فیبرینولیز از جمله تأثیراتی است که پاسخ فشاری بر روی سیستم انعقادی دارد و در نهایت سرکوبِ ایمنی منجر به عفونت های زخم و تغییرات متابولیک نظیر هایپرگلیسمی و کاهش برون ده ادراری را می توان از نتایج این پاسخ برشمرد. همه این تغییرات توسط فرد سالم بخوبی تحمل می گردد ولی در بیماران با مشکل ایسکمی قلب و سابقه فشار خون و دیابت می تواند تهدید کننده حیات باشد.

یکی از عوامل متعدد ایجاد کننده این پاسخ های فشاری تحریک مکانیکی راه هوایی از طریق لارنگوسکوپی و لنیتوباسیون است که بصورت افزایش ضربان قلب و فشار خونم می باشد. این پاسخ های همودینامیکی به جراحی، بیهوشی و سایر تحریکات بعنوان یک مکانیسم دفاعی و مهم برای بدن جهت تطبیق و افزایش مقاومت بدن به محرک های تحریک کننده است ولی تغییرات فیزیولوژیک تشدید یافته در بیماران همراه با بیماری زمینه ای همیشه تهدید کننده حیات می باشد.(مداخلات) قبل از بیهوشی نقش مهمی در شناسایی، بهبود و یا جلوگیری از تأثیرات نامناسب این پاسخ همودینامیکی ایفاء می کند. جلوگیری از این پاسخ های همودینامیکی حین لارنگوسکوپی و اینوتاسیون و برش پوستی قلب را محافظت می نماید. موربیدیتی و مورتالیتی از عوارض شایع و پرهزینه بیماران تحت اعمال جراحی قلبی و غیر قلبی می باشد. جراحی در بیماران قلبی با مورتالیتی تا 3% همراه می باشد و MI حول و حوش عمل جراحی حدود 6% است.

درضمن شانس وقوع AF و عارضه دار شدن بعد از عمل جراحی در بیماران قلبی حدود 40 درصد می باشد که در بیماران غیر قلبی مرگ و میر و MI بعد از عمل حدود 4% است. عقیده بر آن است که فعالیت زیاد شده سیستم سمپایتک نقش عمده ای در بروز عوارض قلبی حول و حوش عمل داشته و کاهش این پاسخ های همودینامیک از طریق مداخلات دارویی رونق بسزایی در بهبود وضعیت بیماران خواهد داشت. به طور شایع پاسخ های همودینامیک از طریق مداخلات دارویی نقش بسزایی در بهبود وضعیت بیماران خواهد داشت به طور شایع پاسخ های اتونوم (آدرنرژیک) قوی به محرک های مختلف حین بیهوشی بخصوص در پاسخ به لارنگوسکوپی دانیتوبامیون وجود دارد که معمولاً به صورت HTN و تاکی کاردی بوده و احتمال ایسکمی میوکارد و دیس ریتمی ها در 3-1 دقیقه پس از اینتوباسیون وجود دارد، روش های مختلفی جهت کاهش و یا جلوگیری از پاسخ های همودینامیک بدنبال لارنگوسکوپی و انتوباسیون پیشنهاد شده که مسائل عمیق کردن بیهوشی، حذف داروهای کلی نرژیک بعنوان پرمدیکاسیون، استفاد از گشادکننده های عروقی نظیر نیتروگلیسیرین بعنوان پیش دارو و یا استفاده از بتابلوکرها،Ca بلوکرها و یا مخدرها بعنوان پیش دارو می باشد. جدیدترین مطالعات جهت کنترل و یا کاهش این پاسخ ها بر روی استفاده از رمی فنتانیل متمرکز شده است. گاباپنتین یک داروی نسبتاً جدید که به عنوان داروی ضد تشنج ساخته شده و اثر آن روی کنترل دردهای نوروپاتیک ثابت شده می باشد. در تازه ترین مطالعاتاز گاباپنتین بر کنترل پاسخ های همودینامیک بدنبال لانگوسکوپی و اینتوباسیون در اعمال جراحی غیر قلبی وجود دارد ولی مطالعه ای در خصوص ارزیابی اثر گاباپنتین بر روی پاسخ دینامیک بدنبال لارنگوسکوپی و اینتوباسیون در اعمال جراحی قلبی وجود ندارد. همچنین با توجه به اهمیت اضطراب قبل از عمل جراحی و تأثیرات آن بر روی افزایش احساس درد خصوصاً در بیماران کاندید عمل جراحی CABG تأثیر احتمالی استفاده از گاباپنتین بر کاهش اضطراب قبل از عمل نیز قابل بررسی است.

سابقه طرح و بررسی متون:

در مطالعه ای که آقای کوواک و همکارانش در سال 1996 انجام داده اند 46 بیمار تحت عمل جراحی هیسترکتومی شکمی قرار گرفته و 1600 میلی گرم گاباپنتین در 4 دوز منقسم از یک روز قبل از جراحی دریافت نمودند و کاهش پاسخ همودینامیک بدنبال اینتوباسیون تحت مطالعه قرار گرفت. آن دسته از بیمارانی که تحت درمان با گاماپنتین قرار گرفته بودند به طرز معنی داری فشار خون سیستولیک و دیاستولیک کمتری در 10 دقیقه اول بعد از اینتوباسیون در مقایسه با گروه کنترل که دارونما دریافت کرده بودند داشتند.

در مطالعه دیگری که آقای Memis و همکاران انجام دادند تأثیر دوز منفرد 400 تا 800 میلی گرمی گاباپنتین که یکساعت قبل از شروع عمل جراحی تجویز شده بود بر روی کاهش پاسخ همودینامیک مورد آزمون قرار گرفت. بیمارانی که 800 میلی گرم گاباپنتین دریافت کرده بودند به طرز معنی داردی فشار خون متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب کمتری در 10 دقیقه اول بعد از اینتوباسیون در مقایسه با بیمارانی که 400 میلی گرم گاباپنتین یا دارونام یافت کرده بودند داشتند.

مطالعه دیگری از زمین اثر گاباپنتین در پاسخ همودینامیک بدنبال انتوباسیون و لارنگوسکوپی در بیماران موجود نمی باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment