دانلود پروژه مالی شركت كارتن بهرام – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

خلاصه مطالب :

بخش اول:

در این بخش هدف از استقرایك سیستم كه به طور كلی می توان آنها را به 1- سرعت عمل در انجام وظایف مالی. 2- اعمال كنترلهای داخلی لازم. 3- پائین آوردن
هزینه هایی كه بر اثر عدم اجرائی سیستم در موسسه موجود بوده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

و همچنین مصرفی فرم های انبار داری كه عبارتند از: 1- مجوز تحویل كالا. 2- حواله انبار. 3- دریافت كالا. 4- خروج كالا. 5- فرم درخواست خرید و …

مصرفی كارت انبار و كنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت كالا از فروشنده كه برای دریافت كالا از چهار نسخه استفاده می كند. و همچنین موقتی مجوزهای مورد نیاز دریافت كالا كه تحت عنوان 3 نسخه مورد پیگیری قرار می گیرد.

مصرفی مشخصات مكان لازم برای نگهداری كالا كه اول جداسازی هر یك از اقلام از لحاظ نوع مواد.

بخش دوم: طراحی یك سیستم محاسبه و پرداخت حقوق كه اولاً به تعریف سیستم حقوق دستمزد كه عبارتست از مجموعه ای از اجزاء به هم پیوسته در داخل یك موسسه و همچنین انواع سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد كه ممكن است به صورت هفتگی یا دو هفته یكبار یا ماهانه پرداخت شود.

بخش سوم: توصیفی در مورد سیستم حقوق و دستمزد چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد و محاسبه حقوق با توجه به یك مثال – رویه های ثبت اوقات كه اصطلاحاً زمان گیری اوقات كار لقب داده می شود و كارت حضور غیاب كاركنان.

بخش چهارم:

در مورد رابطه تنگاتنگ انبار با حسابداری و كالاهایی كه در یك روز انبار تحویل گرفته یا تحویل می دهد و همچنین ایجاد یكسوی سرفصلهای مورد نیاز واحد اقتصادی و مصرفی اینكه سیستم مالی و حسابداری مهمترین سیستم اطلاعاتی مدیریت در هر سازمان می باشد و در ضمن محاسبه صورتحساب سود و زیان با توجه به یك مثال و مشخص نمودن كنترلهای داخلی و نمونه ای از روشهای آن و به صورت كلی تر ویژگی كلی یك سیستم كنترل داخلی می پردازد.

به نحوه نگه داری موجودیها از روش دائمی و اداری و محاسبه آنها نیز توجه دارد.

بخش پنجم: كه به طراحی یك سیستم كه مصرفی فعالیتهای عملیاتی كه به طور
مختصر تر در تحقیق ارائه شده و به صورت وضعیت مالی و حسابی توضیح داده شده.

و همچنین ایجاد یكسری فصلهای حسابداری و نحوه نگه داری موجود در و پایان نیز در مورد مالیات غیر بحث مختصری انجام می شود.

فرم پرداخت نقدی صندوق

شماره . . . . . . . . .             تاریخ . . . . . . . . . . . .

مبلغ . . . . . . . . . ریال به حروف . . . . . . . . . . . . .

از خانم/ آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . . توسط . . . . . . . از صندوق شركت پرداخت گردید.

امضاء دریافت كننده                          امضاء مدیر مالی

شماره . . . . . . . . . .

تاریخ . . . . . . . . .13

مبلغ . . . . . . . . ریال

توسط . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . .

نام: خانم / آقای

امضاء

بنام خدا

تاریخ : /   / 138

شركت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (سهامی خاص)

( برگ تنخواه كردن – دفتر مركزی)‌

از تاریخ . . . . . . . الی تاریخ . . . . . .

 تفكیك هزینه‌ها
ردیفتاریخمبالغ دریافتنیهزینه‌های مالیهزینه‌های اداریهزینه‌های فروشهزینه‌های حقوق و دستمزدسایر هزینه‌ها (هزینه های متفرقه
 

 

 

 

 

 

       
جمع   مانده:  

1- تسویه تنخواه گردان                      2- نام و نام خانوادگی مسئول تنخواه كردن                                     3- امضاء تنخواه كردن

 

 

شماره . . . . . .. .                شركت . . . . . . . .     دستور پرداخت چك/ وجه نقد

تاریخ   . . . . . . . .

مبلغ ( به حروف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ به عدد . . . . . . . . . . . . ریال

بابت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

چك شماره . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . عمده بانك . . . . . . . یا به طور نقد را در وجه . . . . . . . . . . . . . پرداخت نمائید.

حسابدار                  مدیر مالی                 مدیر عامل

مبلغ (به حروف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مبلغ به عدد . . . . . . . . ریال

طی چك شماره . . . . . . . . . . . . . . . .با نقداً به اینجانب :

نام . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . پرداخت گردید.

امضاء دریافت كننده:

 

فرم دستور پرداخت تك

شماره . . . . . . . . .             تاریخ . . . . . . . . . . . .13

مبلغ . . . . . . . . . ریال به حروف . . . . . . . . . . . . .

از خانم/ آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . . توسط . . . . . . . حسابدار شركت دریافت گردید.

امضاء پرداخت كننده                           امضاء حسابدار

فرم دریافت نقدی صندوق

شماره . . . . . . . . . .

تاریخ . . . . . . . . .13

مبلغ . . . . . . . . ریال

توسط . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . .

نام: خانم / آقای

امضاء پرداخت كننده:

 

 

 

1- فرم درخواست كالا از انبار

واحد درخواست كننده: . . . . . . . . . . . . . . . .

نام درخواست كننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام شركت . . . . . . . . . . . . .تاریخ درخواست: . . . . . . . . .

شماره درخواست: . . . . . . . .

ردیفشماره كالاعنوان كالاواحدمقدار درخواستیمقدار تحویلیملاحظات
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
توزیع نسخ1- سفید: حسابداری     2. آبی: سرپرست انبار     3. زرد: درخواست كننده كالا

 

 

شماره حواله : ( سریال چاپ شود)                                  تاریخ حواله: . . . . . . . . . . .

3- حواله انبار

تاریخ درخواست:

شماره درخواست:

شركت . . . . . . . . . . . . . . . . .

انبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كد قسمت مصرف كننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

علت درخواست: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام قسمت مصرف كننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شماره ردیفشماره درخواستشماره كالاعنوان كالاواحدمقدار تحویلینرخ- ریال (واحد)مبلغ- ربال (جمع)ملاحظات
         
         
         
         
         
         
         
انباردار:                   تحویل گیرنده:                      سرپرست انبار :                               سرپرست قسمت مصرف كننده:

 

 

 

 

 

توزیع نسخ1- سفید و آبی: حسابداری   2- سبز: سرپرست انبار   3- زرد درخواست كننده

 

 

كارتن بهرام

تولید كننده انواع كارتن : (سه لا و پنج لاصادراتی)

چاپ فلكسو (دورنگ)

چاپ سیلك

لمینت

خدمات دایكات (تا، برش) و . . . .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment