دانلود پروژه مالی شركت كارتن بهرام – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

– فرم كالاهای امانی ارسالی: این فرم در موقع ارسال كالا، به صورت امانتی به مؤسسه یا قسمتی كه به آن نیاز دارد توسط انباردار تنظیم می‌شود.

10- فرم برگشت كالای امانی ارسالی: این فرم هنگام برگشت كالاهائیكه قبلاً به صورت امانت ارسال شده است مورد استفاده قرار می‌گیرد و توسط انباردار صادر می‌شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ج- كنترل‌های مورد نیاز هنگام دریافت كالا از فروشنده (خرید كالا)

هنگامی كه اجناس خریداری شده دریافت گردید ابتدا باید بسته‌بندی آن بازپس بازدید و شمارش و در پایان در جای مناسبی در انبار گذاشته شود.

برای این كار انبار دار یا كارمندی كه مسئول دریافت كالاست نخست اجناس وارده را به دقت شمارش و از لحاظ آسیب‌دیدگی در جریان محل و كامل بودن قطعات بررسی می‌كند و سپس تعداد و مشخصات اجناس دریافتی را با مشخصات و تعداد مندرج در بر گ سفارش خرید مطابقت می‌دهند. چنانچه بین اجناس دریافتی و سفارش اختلافی نباشد. تعداد هر یك از اقلام دریافتنی در نسخه‌های چهارم برگ سفارش خرید (مخصول انبار) درج می‌شود. نسخه‌های سفارش خرید به عنوان قبض انبار یا گزارش دریافت كالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید در آن جای خالی برای امضاء و سایر اطلاعات مربوط به دریافت كالا و جود داشته باشد.

نسخه 4 برگ سفارش خرید كه به عنوان قبض انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد، سند مثبتی است كه بر اساس آن اجناس دریافتی در كارت موجودی كالا ثبت می‌شود.

برای پرداخت بهای اجناس خریداری شده به فروشنده كالا یا انتقال پول به حساب بانكی مخصوص كارپرداز (تنخط گردان خرید) ویژة كارپردازی باید تأیید كند كه اجناس دریافتی توسط انبار با سفارش مطابقت دارد.

برای این كاركرد از انبار نسخة چهارم سفارش خرید (گزارش دریافت كالا یا قبض انبار) را تكمیل می‌كند به دایرة كارپردازی می‌فرستد و دایرة مزبور آن (تا وصول فاكتور فروشنده با برگه فروش نقدی نگهداری می‌‌كند.

پس از وصول فاكتور خرید كه معمولاً حاوی كلیه اطلاعات مندرج در برگ سفارش كالا بعلاوه زیر محاسبات مربوط به قیمت هریك از اقلام و مالی هزینه‌های دیگری است فاكتور با سفارش مقایسه و كلیه محاسبات آن كنترل می‌شود. هر گاه بین فاكتور و سفارش اخلافی وجود نداشته باشد دایره كارپردازی با زدن مهر آن را تصویب می‌كند به دایره حسابداری پس از دریافت فاكتور مصوب از دایرة كارپردازی ابتدا محاسبات آن ( مجدداً كنترل سپس در دفتر روزنامه ثبت و به حسابهای مربوطه در دفاتر معین و كل نقل و عین فاكتور را بر حسب سررسید در پرونده‌های بایگانی می‌نماید. كنترل دیگری كه در مورد اجناس خریداری شده اعمال می شود مربوط به برگشت دادن كالا یا اخذ تخفیف به علت عیب و نقص است.

د: مجوزهای مورد نیاز برای دریافت كالا از انبار

دریافت كالا و مواد طی تكمیل فرم درخواست كالا از طریق متقاضی مصرف‌كنندة ‌جنس و ارسال آن به انبار انجام می‌گردد این فرم‌كالا در انبار از طریق مراجعه به كارت و یا دفاتر موجودی كالا نسبت به ارائه آن اقدام می‌نماید. فرم درخواست كالا در سه نسخه تهیه می‌شود نسخه 1 و 2 این جنس جهت دریافت جنس به انبار ارسال می‌گردد و نسخه 3 جهت پیگیری امر و نگهداری سوابق در بایگانی واحد متقاضی نگهداری می‌گردد.

در صورت موجود بودن كالا انباردار نسبت به تحویل جنس به درخواست كننده و صدور حواله اقدام می‌نماید و نسخه 2 كالا در انبار بایگانی می‌گردد و نسخة را آن به ضمیمه نسخه 1 و 2 حواله انبار از طریق تداركات به امور مالی ارسال می‌دارد انبار‌دار در صورت موجود نبودن كالا موظف به تكمیل فرم درخواست خرید و پیگیری آن می‌باشد.

در بعضی از انبارها از فرم ادغام شدة درخواست و تحویل كالا از انبار استفاده می‌شود. این فرم توسط متقاضی تكمیل و پس از تحویل جنس توسط انباردار و سایر مسئولان امضاء می‌شود.

درخواست تحویل كالا از انبار طی مراحل زیر اجرا می‌شود.

1- درخواست تحویل كالا را دریافت دارید.

2- هنگام مراجعه تحویل گیرنده بر كاردكس كالا بر روی كامپیوتر مراجعه نمایید تا از آدرس و موجودی كالا اطلاع حاصل نمایید.

3- اگر كالا موجود باشد و درخواست اولین درخواست واحد مربوطه در آن روز باشد سه نسخه حواله انبار، به آن واحد اختصاص دهید برای درخواستهای بعدی آن واحد از همین حواله انبار استفاده كنید.

4- حواله‌های انبار كه در امور اداری و مالی شماره ‌ماشین نخورده‌اند فاقد اعتبارند. توجه داشته باشید كه حواله‌های انبار از بین نروند حتی حواله‌هایی كه به نحوی غیرقابل استفاده شده‌اند را نگهداری و سپس به امور اداری – مالی ارسال دارید.

5- با توجه به آدرس كالا به محل مربوط مراجعه و كالا را برداشته و مشخصات آن را با كالای درخواست شده مطابقت دهید.

6- از تحویل گیرنده نیز بخواهید آن را كنترل نماید.

هـ : مشخصات مكان لازم برای نگهداری كالا

كلیه موارد را می‌توان به : جامد، مایع ، گاز، ظرف شده و فلزی شكل تقسیم نمود.

اقلام جامد تكی: مانند یك شاخه تیر آهن، یك عدد میلگرد، یك عدد پیچ

اقلام جامد ظرف شده (كانتینر شده): مانند یك كانتینر صادراتی، یك صندوق، كالا یك پالت بار

اقلام جامد فلزی: مانند گندم، برنج، مواد اولیه معدنی

اقلام مایع فلزی: مانند جریان آب، روغن، نفت

اقلام مایع كانتینر شده، مانند یك بسكه نفت، یك چلیك اسید.

اقلام گازی شكل كانتینر شده: مانند كپسول گاز

اقلام گازی شكل فلزی: مانند جریان گاز

به طور كلی یك انبار بر حسب میران ظرفیت، حجم‌هایی كه به 2صورت روزانه، ماهانه، و یا سالانه در آن تخلیه و با بكارگیری می‌شود، تعداد پرسنل و نقش خاصی كه در مجموعة وابسته به خود ایفا می‌كند ممكن است به صورت مجتمعی عظیم با مساحتی بیش از صد هكتار ساخته شود یا به صورت یك سالن كوچك محدود گردد.

بدیهی است متناسب با نوع انبار و میزان فعالیت آن، تعداد بخشهای تشكیل دهنده انبار و نیز وسعت و گستردگی آن بخشها متفاوت خواهد بود. یك مركز خدمات آتش نشانی در یك مجتمع انبار كه مجهز به ماشین‌های مناسب آتش‌نشانی و سایر تجهیزات لازم و پرسنلی كارآمد و‌ آماده به كار می‌باشد. در یك انبار معمولی یا كوچكتر جای خود را به سیستم‌های اطفای حریق اتوماتیك و با تعدادی كپسولهای خاموش كننده حریق خواهد داد. تنوع و حجم محدود اقلام در یك انبار كوچك جای خود را به حجم بالای مواد با تنوع بسیار زیاد در مجتمع‌های بزرگ انبار می‌دهد. میزان تخلیه و بارگیری و تعداد كامیون‌هایی كه در انتظار تخلیه به سر می‌برند از مسائل و مشكلات مجتمع‌های انبار و یا انبارهای وسیع می‌باشد و انبارهایی كه فعالیت كمتری دارند دچار چنین مشكلی نمی‌‌شوند. این گونه تفاوتها باعث می‌شود كه نتوان تحت عنوان كلی «بخشهای مخلتف در یك انبار» خواهد آمد زیرا چنین عنوانی نشانگر گستردگی كافی سیستم انبار خواهد بود. بدیهی است انبارهایی كه در سطح پائین‌تری به فعالیت مشغولند حالت تعدیل شده‌ای از مواد ارائه شده را دارا خواهند بود.

و: مشخصات كارت انبار

برای نگهداری حساب ورود و خروج هر نوع كالا كه وارد انبار می‌شود و یا از انبار خارج می‌گردد از كارتهای مقوایی انبار استفاده می شود.

هر انبار دارای دو نوع كارت است و بنا به ضرورت می‌توان مقدار زیادتری در نظر گرفت و بوسیله كارت انبار می‌توان در هر زمان میزان ورود و خروج كالا به انبار و موجودی انبار و سایر اطلاعات لازم در انبار را بدست آورد.

اول- كارت كوچك (یا كارت قفسه)

كارت كوچك انبار در بالای قفسه یا روی هر یك از اجناس انبار نصب می‌شود و این كارت دارای مشخصات زیر می‌باشد.

1- نام كالایی كه كارت مربوط به آن است.

2- شماره جنس و نوع كالا

3- حداقل و حداكثر موجودی كالا

4- واحد مقدار

دوم- كارت بزرگ

كارت بزرگ انبار دارای مشخصات زیر می‌باشد:

1- شماره فرم كه در موقع مصرف و استعمال فرمهای دوم و سوم به بعد به ترتیب به فرمها داده می‌شود.

2- شماره كالا- بر مبنای طبقه‌بندی و تنظیم كالا كه در فصول گذشته در اطراف آن توضیح داده شد.

3- مشخصات كامل كالا

4- واحد مقدار

5- حداكثر و حداقل موجودی

6- شماره ردیف و ثبت ورود و خروج كالا مربوطه كارت

7- فروشنده

8- اطلاعات مربوط بر ورود كالا با تفكیك تاریخ و مقدار و مبلغ

9- اطلاعات مربوط به خروج كالا با تفكیك تاریخ مقدار و مبلغ

اطلاعات مربوط به خروج كالا شامل اطلاعات مربوط به مقدار و مبلغ

از كارت بزرگ انبار اطلاعات زیر بدست می‌آید:

قیمت و مقدار هر یك از انواع كالاهای موجود در انبار

اسم و آدرس فروشندگان كالا

میزان موجودی هر كالا در هر موقع

نحوة‌ تنظیم كارت انبار و رعایت منطقه سفارش مجدد

به طوری كه در بالا ذكر شد روی هر یك از اجناس موجود در انبار و هر نوع كالا كه دارای شماره و طبق‌بینی باشد، یك كارت كوچك انبار نصب می‌شود و انباردار مشخصاً و با كمك سایر كاركنان انبار ورود و خروجی و موجودی هر جنس را از حیث تعداد با ذكر تاریخ در آن ثبت می كند.

كارتهای كارتهای بزرگ در میزهای كارتكس یا در جعبه‌های كشوئی محافظت و نگهداری می‌شود و در هیچ موقع بجز در زمان ثبت مدارك داده و ستد انبار نباید از محل مربوطه خارج گردد.

كارتهای بزرگ انبار به منزله دفتر حساب جنسی كالا می‌باشد بنابراین باید با دقت نگهداری شود از نقل و انتقال بی مورد آن خودداری شود كارت بزرگ انبار علاوه بر این كه دارای مزایای كارت كوچك انبار می‌باشد نام فروشنده و بهای كالای خریداری شده را نیز تعیین می‌كند.

كارتهای بزرگ به ترتیب شماره كارت بایگانی می‌شود و هر موقع كه یكی از كارتهای بزرگ تمام شد بایتی با نهایت دقت و به ترتیب كه ذكر شد كارت مزبور در محل بایگانی كارتهای خارج از جریان نگاهداری شود و بلافاصله كارت جدیدی كه آخرین اطلاعات كارت سابق در سر لوحه آن ذكر شده باشد به جای آن گذارده می‌شود محتویات هر یك از وسط كارت بزرگ از جهت روز خروج اشیاء بایستی كاملاً منطبق با محتویات كارت كوچك باشد. روی كارتهای كوچك و بزرگ محلی برای تعیین حداكثر و حداقل موجودی تعیین شده و انباردار وظیفه دارد مراقبت كند كه میزان موجودی از حداقل كنترل نشده و از حداكثر مندرج در كارت تجاوز نكند.

توضیح آن كه حداكثر نشان می دهد بالاترین مقدار از یك نوع جنس را كه انباردار می‌تواند موجود داشته باشد. چقدر است و مقصود از حداقل كمترین مقداری است كه میزان موجودی نباید از آن كمتر باشد و به محض اینكه انباردار ملاحظه كند كه میزان ذخیره انبار نزدیك به حداقل می باشد بلافاصله باید نسبت به درخواست كالا از انبار و یا صدور درخواست خرید از نظر تكمیل ذخیره انبار اقدام نماید.

در خاتمه این نكته قابل یادآوری است كه دوبل كارت یعنی كارتی درست مشابه به كارت بزرگ انبار كه در حسابداری موجودی‌های جنسی شركتهای نگهداری می‌‌شود و دقیقاً فعل و انفعالاتی كه انبار داران در انبار روی كارت بزرگ معمول می‌دارند. حسابدار مربوطه در دیاره حسابداری روی كارت بزرگ انبار موجود در حسابداری انبار به عمل می‌آورد و تطبیق كامل مندرجات این دو كارت كه در دو محل جداگانه و به وسیله واحدهای سازمانی مجزا از هم مورد تنظیم قرار می‌گیرد. مهمترین وسیله كنترل موجودی و دادو ستد انبارها می‌‌باشد. و در شركتهای پیشرفته عملیات محاسباتی كارتهای انبار بوسیله ماشینهای الكترونیك (كامپوتر) به عمل می‌آید.

كالاهای وارده و صادره باستناد درخواست خرید و یا قبض خروج جنس از انبار كه در مورد هر یك جداگانه توضیح داده شده است در دفاتر واردات و صادرات انبار؟؟؟ گردیده و از دفتر واردات به كارتهای بزرگ و كوچك منتقل می‌گردد.

در موقع صدور كالا از انبار باید قیمت آن معلوم باشد و هر گاه یك جنس دارای قیمتهای مختلف باشد، برای تعین بهاء آن كالا بایستی معدل یا حد وسط نرخهای خرید را مبنای محاسبه و تعیین ارزش كالای خروجی قرار داد.

بخش دوم:

طراحی یك سیستم محاسبه و پرداخت حقوق

1- تعریف سیستم حقوق و دستمزد: در مؤسسات مختلف پرداخت حقوق و دستمزد به هر یك از كاركنان می‌تواند بر اساسی ساعات كار به صورت دستمزد روزانه یا هفتگی و یا حقوق ماهانه باشد. هنگام پرداخت حقوق و دستمزد اطلاعاتی مربوط به دریافتی هر یك از كاركنان بایستی همراه با ریز محاسبات و مبتنی بر مدارك كاركری وی پردازش و ارائه شود. بنابراین می‌توان سیستم حقوق و دستمزد را به صورت زیر تعریف نمود:

سیستم حقوق و دستمزد مجموعه‌ای از اجزاء به هم پیوسته در داخل یك مؤسسه است كه داده‌های مربوط به سهم نیروی كار در تولید محصولات و یا ارائه خدمات را به صورتها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می‌كند. داده‌های مربوط به سهم نیروی كار عبارتند از: نام كارمند، شماره تأمین اجتماعی، ساعات كاركرد، نرخ و دستمزد، اضافه كاری كسورات بیمه و مالیات.

2- انواع سیسمتهای پرداخت حقوق و دستمزد:

در مؤسسات كوچك كه تعداد كاركنان آنها زیاد نیست پرداخت حقوق و دستمزد معمولاً در یك روز انجام می‌شود و تناوب پرداخت ممكن است هفتگی، دو هفته یكبار و یا ماهانه باشد. در هر حال بهترین روش پرداخت حقوق و دستمزد پرداخت توسط چك از حسابجاری بانكی است. در صورتی كه به دلایل مختلف پرداخت حقوق توسط چك امكان پذیر نبوده و به شكل نقدی انجام می‌شود، به میزان جمع مبلغ مورد نیاز برای پرداخت خالص لیست حقوق و دستمزد وجه نقد از بانك دریافت و به محل فعالیت مؤسسه برده و در اختیار دایره پرداخت حقوق و دستمزد و یا مسئول پرداخت قرار داده می‌شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment