دانلود پروژه روشهای مختلف جوشكاری با برق – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

Iاز پشت ماسك منطقه مذاب را دقیقا” كنترل نمائید تا عرض جوش و طول قوس آن مناسب باشد.

J . برای این كه افراد مبتدی بتوانند روی یك خط مستقیم جوشكاری كنند بهتر است قبلاً روی فلز ، با گچ سفید یك خط مستقیم جوشكار مستقیم رسم شود.برای خاموش شدن قوس الكتریكی كافی است دست خود راعقب بكشید تا عمل جوشكاری متوقف شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

K . د رخاتمه ماسك را بردارید.

به وسیله قام و چكش و برس تفاله های روی گرده جوش را تمیز كنید و كار را برای بازدیدهای زیر آماده كنید:

 • مستقیم و تنظیم بودن خط جوش.
 • عرض گرده جوش.
 • عمق جوش.
 • سوراخ های گاز.
 • ترشحات اضافی.
 • یكسان بودن گرده جوش.

یك گرده جوش خوب كه بر وری یك صفحه فلزی به ضخامت   اینچ انجام شده باشد شبیه گرده جوش مشابهی است كه به وسیله جوش اكسی استیلن انجام شده است.

یك جوش خوب و مناسب دارای سطح براق و عمق مناسب است. یكی از تمرینات و كاربردهای عملی ، جوشكاری مجدد قطعاتی است كه در قسمت تماس به هم ، سائیده شده باشند. برای تمرین كردن می توان محورها، چرخ دنده ها و چرخ های مستعمل را انتخاب و در روی سطوح مختلف آنها جوشكاری نمود.

یكی از موارد استفاده این طریق جوشكاری ، تهیه سطوح سخت و مقاوم در برابر سائیدگی است. برای اینكار چندین خط جوش را كه الكترود آنها از جنس آلیاژهای دلخواه باشد در كنار یكدیگر تهیه می كنند. در این حالت سطوح ایجاد شده ، در مقابل سائیدگی از خود مقاومت زیادی نشان می دهند.

انواع اتصالات :

در جوشكاری با قوس الكتریكی پنج روش اصلی برای جوش دادن قطعات به یكدیگر وجود دارد كه به شرح زیر هستد:

 • اتصال لب به لب .
 • اتصال روی هم.
 • اتصال گوشه های یا نواری.
 • اتصال T شكل یا سپری.
 • اتصال پیشانی.

برای انجام هر كدام از این انواع ، باید روش های مخصوصی را به كار برد.

وضعیت جوشكاری :

ساده ترین طریقه جوشكاری ، جوش مسطح و معمولی است، اگر چه اغلب لازم می شود كه عمل جوشكاری را در وضعیت های دیگر انجام دهیم. وضعیت های شناخته شده جوشكاری به شرح زیر هستند:

جوشكاری تخت : در این طریقه ، جوشكاری در قسمت بالای اتصال انجام می شودو گرده جوش تقریبا” در وضعیت افقی قرار دارد.

جوشكاری در وضعیت افقی _ جوش گوشه ای : در این حالت یك صفحه در وضعیت افقی قرار دارد و یك صفحه دیگر به طور متعامد بر روی آن قرار می گیرد و درز جوش در قسمت بالائی صفحه افقی واقع می شود.

جوش شیاری : در این حالت محور خط جوش در وضعیت افقی و سطح گرده جوش در صفحه قائم واقع می شود.

جوشكاری در وضعیت قائم : در این حالت محور خط جوش در امتداد قائم قرار دارد.

جوشكاری سر بالا:در این حالت عمل جوشكاری در قسمت زیرین قطعه كار صورت می گیرد و محل اتصال دو قطعه به یكدیگر تقریباً” در وضعیت افقی قرار می گیرد.

دمش یا ضربه قوس الكتریكی :

یكی از خصوصیات جوشكاری با برق مستقیم كه وجه تمایز آن با جوشكار برق متناوب هم است ، عدم ثبات قوس الكتریكی است. این عمل به خاطر وجود میدان مغناطیسی در اطراف قوس الكتریكی است . وقتی از هادیهای الكتریكی جریان الكتریسیته عبور می كند در اطراف همه آنها یك فلوی مغناطیسی ایجاد می گردد. همین اثر فلوی مغناطیسی ایجاد شده د راطراف سیم پیچی آرمیچر موتور است كه باعث دوران آن می شود. قوس الكتریكی ایجاد شده باعث حركت قوس شود می تواند موفقیت آمیز محسوب گردد.

فلوی مغناطیسی ایجاد شده در هادی هائی مانند آهن و فولاد خیلی بهتر از هوا است.

وقتی به انتهای قطعه مورد جوشكاری می رسیم ، تراكم خطوط فلوی مغناطیسی زیاد شده و باعث تغییر فرم قطعه كار می گردد و فرم قوس الكتریكی نیز حالت معمولی خود خارج می شود.

پدیده مزبور دمش یا ضربه قوس الكتریكی نامیده مش یود. توجه داشته باشید كه در ابتدا وانتهای قطعه كار ، خطر مزبور وجود دارد . وقتی می خواهید دو قطعه كار را به هم جوش بدهید ، توجه داشته باشید كه جریان مدار در اطراف قطعه كار ، یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند كه كنترل الكتریكی را دشوار می سازد.

وقتی الكترود در نقطه C قرار گیرد و سیم اتصال زمین به نقطه A و B وصل شده باشد، جریان مدار را از A به C و یا ازB به C جاری خواهدشد. در جریان جوشكاری، وقتی نوك الكترود را به طرف چپ و راست حركت می دهیم، مقاومت مغناطیسی میدان ایجاد شده د ردو قطعه ، متناوبا” زیاد وكم می شود، این میدان مغناطیسی متغییر ، شعله را از مسیر اصلی خودمنحرف می كند.

برا ی كاهش دادن اثرات ناشی از دمش ، می توان كار را به نقاط مختلفی از میز كار متصل نمود. د ركورد كارهای بزرگ ، هم زمان با انجام عمل جوشكاری ، می توان محل كابل زمین راتغییر داد. اگر جهت حركت جریان مشابه جریانات متناوب ، سریعا” عوض شود، كه امتداد میدان مغناطیبس نیزتغییر كرده و مسئله دمش قوس ا زبین می رود و پدیده ناپایداری قوس الكتریكی نیز منتفی خواهدشد.

خوردگی :

خوردگی ذوب و گود شدن قسمتی از قطعه كار ، د راثر حرارت ایجاد شده، ناشی از قوس الكتریكی است. چون ضخامت فلز اصلی نازك است معمولا” مسئله خوردگی به وجود آمده و ایجاد اشكال میكند. جوش خوب جوشی است كه در انتهای آن اثری از خوردگی مشاهده نشود و گرده های جو ش سالم و بی عیب باشد . خوردگی معمولا” در اثر حركات ناجور الكترودو تنظیم نبودن دستگاه به وجود می آید.

جوش پیشانی :

بر اساس تعریف انجمن آمریكائی جوشكاری، جوش پیشانی ، جوشی است كه پیشانی با لبه های دو یا چند قطعه كار را كه موازی هم باشند، به یكدیگر متصل نماید.

جوش پیشانی را در هر وضیعتی می توان انجام داد.این طریق، ساده ترین روش جوشكاری است. قطعات نازك احتیاجی به آماده سازی ندارند ولی قطعات كلفت را باید قبلا” ماشین كاری و یا سنگكاری كرده و یخ زده و سطح آن ها را به صورت V یا U در اورد. برای تمرین كردن ، افراد مبتدی بهتر است ابتدا با قطعاتی به ضخامت   اینچ شروع كنند. این ضخامت فلز احتیاجی به آماده سازی ندارد و مستقیما” قابل جوشكاری است ،برای شروع كار، باید انبرقفلی ، قطعات را به یكدیگر وصلا كرده و مجموعه را به كابل زمین متصل نمود.برای سر پا نگهداشتن قطعه كار می توانید آن را به یك یا چند آجر نسوز تكیه دهید.

جوشكاری لب به لب در وضعیت افقی :

برای جوش دادن دو صفحه     اینچ از فولاد معمولی از الكترود روپوش دار   اینچ استفاده كرده ، آمپراژ دستگاه را بر وری 80 تا 100 آمپر تنظیم می كنیم.

برای شروع كار ، افراد مبتدی بهتر است یك الكترود روپوش دار   اینچ رادرالكترود قرار داده و با تماس دادن الكترود به سطح كار قوس الكتریك یرا تشكیل دهند. در این حالت یك نفر دیگر بهتر می تواند آمپراژ مصرفی را از روی دستگاه خوانده و به اطلاع جوشكار برساند. توجه داشته باشید كه بدون ماسك محافظ چشم، مستقیما” به قوس الكتریكی نگاه نكنید . قبل از خواندن آمپراژ مصرفی بهتراست طول قوس را طوری تنظیم كنید كه صدای وشكاری مناسب باشد( صدای مناسب برای الكترودهای روپوش دار شبیه خش خش است). اندازه ولتاژ را هم می توان د رهمان زمان اندازه گرفت . حدود تقریبی ولتاژ مناسب 20 تا 25 ولت است.

پس از تمرین های متوالی بر وری صفحات اینچ و كسب مهارت كافی ، می توان صفحات ضخیم تر را انتخاب نمود. در صفحه اینچ یا اینچ را تهیه كرده و گوشه های آنها را به وسیله ماشین سنگ یا صفحه تراش با زاویه 45درجه تراشدهید تا حدود   اینچ از ضخامت فلز باقی بماند، ضمنا” قبل از جوشكاری كامل ، باید در دو انتهای خط جوشكاری ، دوخال جوش گذاشت ، تا در موقع عمل ، كار دچار پیچیدگی نشود. اگر می خواهید اتصال را فقط در یك مرحله جوشكاری نمائید، ضمن عمل بایدالكترود را با یك حركت نوسانی به راست و چپ یا جلو وعقب حركت دهید تا فلز پر كننده به خوبی نفوذ كرده همه قسمت ها را پر كند.

اگر می خواهید جوشكاری را در چند مرحله انجام بدهید قبل از شروع مرحله دوم تفاله های پاس [1]اول را به دقت پاك كنید تا در مرحله دوم تفاله ها در داخل جوش باقی نمانند. توجه داشته باشید كه نفوذ هر مرحله باید با فلز اصلی در تماس باشد.

در موردخط جوش های طولانی كه برای جوشكاری كامل قطعه،به چند الكترود احتیاج داشته باشیم ، بهتر است برای هر بار شروع مجدد بین   تا     اینچ عقب رفته نروی دنباله خط جوش قبلی جوشكاری كنیم.

در شروع كار بهتر است شعله قوس الكتریكی را ط.وری نگهدرایم كه قطعه كار كاملا گرم شود و در موقع جوش دادن هم می توانیم نوك الكترود را با یك حركت یكنواخت و آرام به جلو وعقب ببریم تا سطح گرده جوش و نفوذ آن مناسب باشد.

جوشكاری كردن قطعات كثیف و روغنی یا گریسی بسیار دشوار است چون قوس الكتریكی دوام و ثبات ندارد.برای اینكار بهتر است قبلا قطعات كار را تمیز و چربی زدایی نمائید، در غیر این صورت نتیجه كار ضعیف خواهد شد. برای تمیز كردن گرد و خاك ، جوشكارهااز پرس ها را باید در محل مناسبی داخل اتاقك مخصوص جوشكاری قرار داد . برای جوشكاری های بسیار دقیق بعضی از جوشكارها از برس های ساخته شده از پشم فولاد استفاده میكنند.

در موقع جوشكاری قطعات فولاد ضد زنگ از برس های پشم فولادی ضد زنگ استفاده میكنند . توجه داشته باشید كه این برس ها و سایر وسائل تمیز كننده هم باید گاهی اوقات تمیز شوند.

در اتصالات لب به لب ،حتی الامكان گوشه های بلند دو قطعه را در كنار هم قرار داده ، مجموعه را روی میز جوشكاری قرار دهید. قبل از جوشكاری كامل، پیش بینی انقباض حرارتی كامل ، پیش بینی انقباض حرارتی را كرده وبین دو قطعه یك فاصله ناچیز بگذارید و برای جلوگیری از بروز پیچیدگی بهتر است اول، ابتدا و انتهای دوقطعه را دو خال جوش بگذارید. برای شروع كار ماسك را جلو صورت قرار داده ،نوك الكترود را به سطح كار نزدیك كنید كه صدای جوشكاری شبیه خش خش باشد. الكترود را به آرامی حركت دهید و منطقه مذاب را در امتداددرز جوش راهنمائی كنید وضمنا اندازه حوضچه مذاب را كنترل نمائید. توجه كنید كه حوضچه مذاب به طور مساوی بین دوقطعه كار تقسیم شود. یادآوری می شود كه حركت الكترود باید ملایم و آرام باشد. به محض رسیدن به انتهای كار الكترود را به عقب كشیده ، قوس الكتریكی را قطع كنید. قطعه كار را خنك كرده ، تفاله را پاك كنید و به وسیله برس سیمی سطح كار ار تمیز كنید. در موقع تمیز كردن تفاله ها ، عینك محافظ به چشم بزنید چون امكان جهش ذرات تفاله ها به اطراف وجود دارد. پس از انجام كا رقطعه را از نظر مستقیم بودن ، حباب های هوا، امتزاج ، پاشیدگی ذرات ذوب شده به اطراف خط جوش ثابت بودن عرض خط جوش و یكنواختی خط جوش بایزدید كنید.

یك جوش خوب باید دارای ظاهر تمیز بوده و گوشه های خط جوش صاف و یكنواخت باشد. موج های موجود در روی وضعیت نفوذ گرده جوش را می توان از قسمت زیرین كار بازدید نمود. در سطح جوش نبایداثری از منافذ ریز دیده شود و در صورت مشاهده یا كوتاه كردن طول قوس می توان عیب مزبور را برطرف كرد. د رمورد این گونه جوشكاری ها مسئله امتزاج بسیا رمهم است و منظور از آن استحكام كافی بین فلز پر كننده و فلز اصلی است. در این حالت غرض این نیست كه فلز پر كننده فقط از نظر ظاهری شكاف بین دو قطعه را پر كند. منظور اصلی این است كه یك پیوند اساسی مابین فلز ذوب شده الكترود ایجاد شود. در اطراف گرده جوش نباید اثری از ترشحات الكترود ذوب شده الكترود ایجاد شود. در اطراف گرده جوش نباید اثری از ترشحات الكترود ذوب شده دیده شود و اگر هم ترشحی وجود دارد مقدار آ، باید اندك باشد.

به طور كلی ترشح فلز ذوب شده به اطراف به خاطر زیاد بودن طول قوس ، زیاد بودن ولتاژ و بالا بودن آمپر ایجاد می شود. هر گاه فاصله قطعات كار تا سطح میز خیلی كم باشد انحراف قوس الكتریكی به خاط زیاد بودن طول قوس باعث تضعیف گرمای منطقه مذاب ودر مجموع موجب ضعیف شدن استحكام جوش می شود.

جوشكاری روی هم در وضعیت تخت :

اگر چه استحكام جوش این طریقه زیاد جالب نیست ولی جز روشهای مرسوم جوشكاری است.نكته بسیار مهمی كه در موقع جوشكاری باید به خاطر داشت این است كه قطعه ای كه گوشه آن جوشكاری نمی شود به گرمای بیشتری نیاز دارد.برای توزیع صحیح گرما می توان الترود را به صورت نوسانی حركت داده و قسمت بیشتر حركت را به صفحه پایینی اختصاص دهیم. باید توجه داشت كه زاویه الكترود یا سطح كار نیز از اهمیت به سزائی برخوردار است. برای ثابت نگه داشتن طول قوس ، جوشكار باید در موقع رسیدن به صفحه بالائی دست خود را قدری عقب بكشد..

1- لغت انگلیسی Pass به معنی راه راست كه در كشور ما نیز كاملا” متداول شده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment